GDDKiA – Trasa Kaszubska otwarta!

Udostępniono do ruchu drogę ekspresową S6 między węzłami Strzebielino i Gdynia Wielki Kack. Od początku października 2022 roku kierowcy korzystają z fragmentu od Bożepola Wielkiego do Strzebielina, a teraz do ich dyspozycji jest w sumie już ok. 42 km dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Już teraz wiadomo, że nowa trasa wpłynie na komfort poruszania się po województwie pomorskim. Przybliży mieszkańcom Trójmiasta tereny w zachodniej części województwa i znacząco poprawi czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kierowcy jadący między Bożepolem Wielkim a Gdynią, pokonają tę trasę w ok. 25 zamiast dotychczasowych 75 minut.

Trzy odcinki realizacyjne

Droga ekspresowa S6 była podzielona na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie – Luzino, Luzino – Szemud i Szemud – Gdynia. Przekrój drogi stanowią co do zasady dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnego postoju. Odcinek najbardziej obciążony ruchem – między Chwaszczynem a Gdynią Wielkim Kackiem – ma po trzy pasy i pas awaryjny. Ponadto, w ramach tej inwestycji, Obwodnica Trójmiasta na gdyńskim węźle została rozbudowana do trzech pasów ruchu. Na trasie zlokalizowano siedem węzłów: Bożepole Wielkie, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo i dwa węzły zespolone – Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. W styczniu zostaną udostępnione dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Kamieniu (po jednym dla każdego kierunku). Powstały na nich parkingi z toaletami oraz place zabaw dla dzieci. Docelowo, wyłoniony w przetargu dzierżawca wybuduje tam stacje paliw oraz punkty gastronomiczne. Stosowne umowy zostały już podpisane i trwa faza projektowa.

W ramach inwestycji zostało zbudowanych 66 obiektów inżynierskich. Jednym z największych obiektów jest przeszło 200-metrowa estakada w Milwinie, która przechodzi nad głęboką doliną leśną na wysokości blisko 30 m.

GDDKiA – czy znajdą się chętni na dzierżawę MOP-ów na A1

W trakcie realizacji inwestycji wybudowano również infrastrukturę towarzyszącą drodze ekspresowej – drogi poprzeczne oraz drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Przebudowano sieci teletechniczne, gazociągi, linie energetyczne a także fragment trakcji trolejbusowej w Gdyni.

Ochrona środowiska

Nie zapomniano o środowisku – wybudowaliśmy urządzenia ochrony środowiska takie jak m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (wśród nich dwa przejścia górne dla zwierząt dużych – pierwsze tego typu w woj. pomorskim) i system odwodnienia ze zbiornikami podczyszczającymi wody opadowe.

GDDKiA – dwa odcinki S7 z dofinansowaniem UE

Na uwagę zasługuje nowa nawierzchnia na węźle Gdynia Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta i dalej w ciągu nowej S6 w kierunku Chwaszczyna. Jest ona cichsza niż dotychczas budowane na Pomorzu. Dzięki specjalnej strukturze oraz składowi, skutecznie ogranicza hałas generowany przez ruch pojazdów.

Koszty

Koszt inwestycji składający się z projektowania, wykupy gruntów, nadzorów i prac budowlano-montażowych wynosi przeszło 2,1 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie – Gdynia została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą przeszło 984 mln zł.

Specjalne tablice na Miejscach Obsługi Podróżnych

Na spotkaniach z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rozmawiano na temat obecności języka kaszubskiego na przydrożnych znakach. Wspólnie opracowano tablice informacyjne, które będą umieszczone na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych w Kamieniu. Będą na nich umieszczone informacje m.in. o Kaszubach – w trzech wersjach językowych – po kaszubsku, polsku i angielsku.

Przypominamy, że dotychczas przy drogach krajowych nr 6, 7 i 20 w województwie pomorskim zostały ustawione łącznie 122 tablice z nazwami dwujęzycznymi 30 miejscowości.

Źródło: GDDKiA