GDDKiA – inteligentne zarządzanie ruchem drogowym (KSZR)

Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci dróg krajowych będzie wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. Pokaże też dane o czasach przejazdu na poszczególnych trasach objętych systemem, informacje o stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne. KSZR to całkiem nowa jakość w…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazw węzłom drogowym

Planowane odcinki dróg szybkiego ruchu i zlokalizowane na nich węzły nazywane są od leżących w pobliżu miejscowości i miast. Zasada ta przyjęta została wiele lat temu, gdy dopiero powstawał zamysł budowy sieci takich dróg w naszym kraju. Głównym celem było ułatwienie lokalizacji na mapie projektowanego odcinka autostrady lub drogi ekspresowej. Węzły drogowe oznacza się nazwami…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – porozumienie dla transgranicznego odcinka szlaku Via Carpatia

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy GDDKiA a Národná diaľničná spoločnosť (NDS, która odpowiedzialna jest m.in. za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu na Słowacji). Dotyczy ono stworzenia transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją. W imieniu GDDKiA porozumienie podpisał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w imieniu NDS…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – gotowy kolejny obiekt na obwodnicy Olesna

Obwodnica Olesna to zadanie realizowane na terenie woj. opolskiego w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Budowa tego 25-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 jest już zaawansowana w około 80 proc. W środę (1 lutego) oddajemy do ruchu kolejny z obiektów realizowanych w ramach tej inwestycji – obiekt WD-16 na trasie Borki Małe – Sowczyce. Od…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – ekrany akustyczne przy drogach – co mówią przepisy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizując inwestycje drogowe jest zobowiązana przestrzegać obowiązujących przepisów. Dotyczy to wszystkich elementów infrastruktury, także ekranów akustycznych. Poniżej przypominamy, kiedy, gdzie i dlaczego są stawiane. Zabezpieczenia akustyczne mogą powstać wyłącznie w celu ochrony terenów, które są zakwalifikowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie klasyfikacji gminy jako tereny podlegające ochronie akustycznej. Oznacza to, że na…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – kolejny krok do przebudowy DK47 między Nowym Targiem a Zakopanem

Program Inwestycji na optymalizację przepustowości DK47 na odcinku Nowy Targ – Szaflary został podpisany przez Ministra Andrzeja Adamczyka. Ta decyzja zapewnia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad finansowanie na opracowanie dokumentacji i przebudowę tej drogi. Ponadto Minister Infrastruktury podpisał aneks dla prac przygotowawczych dla nowego przebiegu DK7 Rabka – Chyżne. Droga Nowy Targ – Szaflary…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – tunele drogowe GDDKiA w realizacji

Kierowcy mogą już korzystać z trzech tuneli drogowych GDDKiA, a kolejnych 14 jest na etapie budowy lub przygotowania. Podsumowano prace Zespołu tunelowego i omówiono doświadczenia z oddanych już inwestycji. – Od 12 listopada 2022 roku kierowcy korzystają z tunelu pod górą Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój. Wraz z obiektami na…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – w 2023 r. kierowcy otrzymają blisko 260 km dróg

Ułatwiony wjazd do Warszawy od południa, domknięta obwodnica Łodzi i wydłużone odcinki drogi ekspresowej, która w przyszłości połączy Koszalin z Katowicami. Do tego poprawi się komfort jazdy na międzynarodowych szlakach łączących Polskę z Niemcami i Litwą. To najważniejsze korzyści, jakie przyniesie oddanie w 2023 r. kolejnych odcinków dróg krajowych. Przyszły rok to również złamanie kolejnej…

Kontynuuj czytanie

GDDKiA – 68 kilometrów ringu warszawskiego dostępne dla kierowców

Od 22 grudnia 2022 r. kierowcy korzystają z ciągu głównego S17 Warszawa Wschód – Lubelska. To 2,5 km trasy wchodzącej wraz z odcinkami dróg ekspresowych S2 i S8 w skład Warszawskiego Węzła Drogowego (WWD). Do jego ukończenia brakuje jeszcze niespełna 14 km Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). W 2008 roku rozpoczęto budowę pierwszego odcinka wchodzącego w…

Kontynuuj czytanie