GDDKiA – czy znajdą się chętni na dzierżawę MOP-ów na A1

Do 15 marca 2023 r. GDDKiA czeka na oferty firm zainteresowanych dzierżawą dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Przyszli dzierżawcy dostosują obecnie funkcjonujące MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód do funkcji komercyjnej, budując stacje paliw oraz obiekty gastronomiczno-handlowe.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości, z przeznaczeniem pod wybudowanie i wyposażenie MOP-ów Wierzchowisko Wschód oraz Wierzchowisko Zachód, to postępowanie jednoetapowe. Wyłoniony dzierżawca będzie prowadził obsługę ruchu w zamian za zapłatę, na rzecz GDDKiA, czynszu dzierżawnego w kwocie stałej oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności prowadzonej na MOP-ach. Okres trwania umowy dzierżawy będzie wynosić 20 lat. Wcześniejszy, ogłoszony w maju 2022 r. przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W tym przetargu zrezygnowaliśmy z konieczności dzierżawy terenu różnym operatorom pomiędzy sąsiadującymi MOP-ami.

Na początek MOP-y z podstawową funkcjonalnością

24 lutego br. na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ oraz Częstochowa Blachownia udostępniono kierowcom cztery MOP-y. Zostały wyposażone w stanowiska postojowe (parking), infrastrukturę umożliwiającą odpoczynek w trasie i urządzenia sanitarne. Po rozstrzygnięciu przetargów na ich dzierżawę, MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód zostaną rozbudowane o funkcje komercyjne. Natomiast pozostałe dwa, Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód, nie będą rozbudowywane, zapewniając przede wszystkim funkcje sanitarno-wypoczynkowe.

GDDKiA – Trasa Kaszubska w ciągu S6 prawie na ukończeniu i z oznakowaniem również w języku Kaszëbë

Zwiększmy funkcjonalność MOP-ów

MOP-y Wierzchowisko Wschód oraz Wierzchowisko Zachód docelowo będą oferowały funkcje komercyjne. Oznacza to, że będą dodatkowo wyposażone w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty gastronomiczno-handlowe. MOP Wierzchowisko Zachód będzie mógł być wyposażony dodatkowo w obiekt noclegowy. GDDKiA nie będzie wymagała jednak od dzierżawcy obligatoryjnej budowy obiektu noclegowego w okresie trwania dzierżawy. Dzierżawca przewidzi i zabezpieczy rezerwę terenu pod obiekt noclegowy, aby w przypadku zajścia zasadności jego uruchomienia móc rozpocząć budowę.

GDDKiA – przebudowa drogi krajowej nr 91 od Częstochowy do Siewierza

Kiedy użytkownicy skorzystają z tych udogodnień

Najkrótszy czas realizacji, bo do 12 miesięcy od dnia odbioru nieruchomości, przewidziano dla wydzielonego miejsca wyposażonego w rampę umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego. Do 18 miesięcy powinna powstać kompleksowa infrastruktura do tankowania samochodów paliwami płynnymi wraz z budynkiem stacji paliw wyposażonym między innymi w punkt gastronomiczny (bistro) i węzeł sanitarny dla klientów, miejsce zabaw dla dzieci oraz zadaszone miejsca piknikowe.

MOP-y Woźniki Wschód i Zachód

We wrześniu 2021 r. przekazano infrastrukturę i tereny dwóch innych MOP-ów na A1, Woźniki Wschód oraz Woźniki Zachód. Dzierżawcy aktualnie są w końcowej fazie projektowania nowej infrastruktury. Na wiosnę 2023 r. powinno nastąpić oddanie do użytkowania obu MOP-ów dostosowanych już do wyższych klas. Wyposażone będą w stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe. Na MOP Woźniki Zachód przewidziano możliwość budowy obiektu noclegowego. Jego realizacja uzależniona będzie od wystąpienia takiej potrzeby.

Informacje o Miejscach Obsługi Podróżnych znajdziesz w Serwisie Mapowym GDDKiA.

Źródło: GDDKiA