GDDKiA – węzeł autostradowy Opole Południe dostępny dla kierowców

Dobiega końca rozbudowa DK45, której istotnym elementem była budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu z węzłem Opole Południe. Te prace już zakończono, co umożliwiło otwarcie węzła. Wykonawca realizuje prace na parkingu, gdzie trwa montaż modułowych sanitariatów. W ciągu DK45 zakończono prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonano też oznakowanie poziome.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe o długości ok. 2 km. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona konstrukcja jezdni wraz z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś. Powstało już rondo na skrzyżowaniu DK45 z drogami w kierunku Rogowa Opolskiego i m. Posiłek. Wciąż trwają natomiast roboty związane z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK45 z łącznicą węzła autostradowego. W ramach inwestycji powstanie także parking drogowy wraz z miejscem do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych.

GDDKiA – Trasa Kaszubska w ciągu S6 prawie na ukończeniu i z oznakowaniem również w języku Kaszëbë

Ponadto zostaną wykonane fragmenty równoległych dróg dojazdowych do przyległych terenów. W miejsce dotychczasowych zjazdów bezpośrednich, zamontowane zostanie oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

GDDKiA – czy znajdą się chętni na dzierżawę MOP-ów na A1

Inwestycja ma na celu poprawę BRD w ciągu drogi krajowej nr 45 na trasie Opole – Krapkowice od Rogowa Opolskiego do węzła autostradowego Opole Południe. Jest to bardzo istotne miejsce w sieci dróg krajowych woj. opolskiego, ponieważ droga krajowa na tym odcinku stanowi bezpośredni dojazd i zjazd z autostrady A4 za pośrednictwem łącznicy węzła autostradowego Opole Południe.

Zakończenie prac zaplanowano jeszcze w bieżącym roku.

Źródło: GDDKiA