GDDKiA – Trasa Kaszubska w ciągu S6 prawie na ukończeniu i z oznakowaniem również w języku Kaszëbë

Kierowcy korzystają już z fragmentu nowej trasy pomiędzy Bożepolem Wielkim a Strzebielinem. Do Świąt Bożego Narodzenia planowane jest udostępnienie do ruchu pozostałej części drogi ekspresowej S6 do węzła Gdynia Wielki Kack. W efekcie do dyspozycji kierowców będzie ponad 40 km Trasy Kaszubskiej.

Droga może zostać oddana do ruchu pod warunkiem, że będzie bezpieczna dla jej użytkowników oraz będą uzyskane stosowne decyzje administracyjne. Jest wiele elementów, które czynią drogę bezpieczną i obecnie trwa ich realizacja. Prace prowadzone są głównie pomiędzy węzłami Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. Montowane są m.in. bariery ochronne, niezbędne elementy ochrony środowiska (jak ekrany akustyczne) oraz ustawiane jest oznakowanie drogowe.

Priorytetem jest czytelność oznakowania i bezpieczeństwo podróżnych

Oznakowanie dróg w Polsce ma za zadanie określenie, a także przekazanie użytkownikom informacji o zasadach ruchu obowiązujących w danym miejscu. Oznakowanie, szczególnie na drogach ekspresowych i autostradach, musi być jednolite i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników dróg oraz nie powinno rozpraszać uwagi kierowców. Obowiązkiem i głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego, na które wpływ ma czytelne i spójne oznakowanie pionowe i poziome. Musi być ono zgodnie z zasadami oznakowania i przyjętą pisownią.

Specjalne tablice na Miejscach Obsługi Podróżnych

Jak sama nazwa wskazuje, Trasa Kaszubska przebiega przez tereny Kaszub – regionu kulturowego w północnej Polsce, stanowiącego część Pomorza Gdańskiego.

GDDKiA – przebudowa drogi krajowej nr 91 od Częstochowy do Siewierza

Brane sA pod uwagę walory językowe i regionalne. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, mającym na celu upowszechnianie kultury kaszubskiej również na drogach i przydrożnych znakach, podjęto decyzję, że Miejsca Obsługi Podróżnych przy trasie S6 zostaną oznakowane również w języku Kaszëbë. Ma on status języka regionalnego.

GDDKiA – może ruszać budowa ostatniego odcinka A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

Na spotkaniach z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rozmawiano na temat obecności języka kaszubskiego na przydrożnych znakach. Zaangażowanie GDDKiA to nie tylko konstruktywny dialog, ale też racjonalne decyzje. Wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim opracowano tablice informacyjne, które będą umieszczone na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych w Kamieniu. Będą one dostępne w trzech wersjach językowych – po kaszubsku, polsku i angielsku.

Przypominamy, że dotychczas przy drogach krajowych nr 6, 7 i 20 w województwie pomorskim zostały ustawione łącznie 142 tablice z nazwami dwujęzycznymi 35 miejscowości.

Źródło: GDDKiA