GDDKiA – przebudowa drogi krajowej nr 91 od Częstochowy do Siewierza

Trwa wybór wykonawców przebudowy dwóch odcinków drogi krajowej nr 91, czyli starej „jedynki”, potocznie zwanej „gierkówką”, którą na południe od Częstochowy do czasu oddania autostrady A1 odbywał się główny ruch w kraju w osi północ-południe. Otrzymane oferty łącznie mieszczą się w budżecie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza do 2025 r. przebudować 40-kilometrowy odcinek DK91 między Częstochową i Siewierzem. Nadal będzie to dwujezdniowa trasa z kolizyjnymi skrzyżowaniami. Podniesiona zostanie natomiast jej nośność, zastosowana zostanie tzw. cicha nawierzchnia; powstaną chodniki i drogi pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne, oświetlenie i odwodnienie. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstaną nowe do kontroli pojazdów. Droga ma mniej oddziaływać na środowisko.

Na dwóch odcinkach o łącznej długości 10 km trwają już prace budowlane, dla dwóch kolejnych trwa wyłanianie wykonawców (dla trzech pozostałych trwa wykonywanie dokumentacji projektowej). Jak wynika z informacji rzecznika katowickiego oddziału Dyrekcji Marka Prusaka, trwające przetargi na wykonanie robót dotyczą odcinków Częstochowa – Nowa Wieś (4,6 km) oraz Siedlec Duży – Koziegłowy (4,4 km).

GDDKiA – może ruszać budowa ostatniego odcinka A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

W przetargu na odcinek Częstochowa – Nowa Wieś wpłynęło sześć ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia ponad 95,3 mln zł, a najtańsza oferta wynosi 95,4 mln zł. Na odcinek Siedlec Duży – Koziegłowy wpłynęło siedem ofert. GDDKiA przygotowała budżet 94,6 mln zł, a oferta z najniższą kwotą opiewa na 81,3 mln zł. W obu przypadkach najniższe kwoty zaoferowała firma PORR.

GDDKiA – inteligentny system zarządzania ruchem drogowym kluczową inwestycją

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w czasie od 13 do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Do czasu realizacji nie będzie wliczał się okres zimowy (od 16 grudnia do 15 marca). Kryteriami oceny są: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości (do 30 proc. za przedłużenie o 5 lat) oraz termin realizacji (do 10 proc. za skrócenie o 3 miesiące).

Na dwóch odcinkach DK91 Nowa Wieś – Zawada oraz Markowice – Brudzowice, o łącznej długości 10 km, trwają już roboty budowlane. Wartość tych inwestycji to łącznie ponad 132 mln zł. Umowę na pierwszy z nich, o długości 4,9 km podpisano we wrześniu ub. roku, z umownym terminem w listopadzie br. Umowę na 5,1-kilometrowy odcinek Markowice – Brudzowice zawarto w styczniu br., z umownym terminem w lipcu 2023 r.

W przygotowaniu są odcinki DK91 Zawada – Siedlec Duży o długości 5,5 km (planowane ogłoszenie przetargu w IV kw. br.), Koziegłowy – Markowice o długości 5,3 km (przetarg od III kw. 2023 r.), Brudzowice – Siewierz o długości 5,3 km (przetarg od II półrocza 2023 r.) i Siewierz – Podwarpie o długości 6,9 km (przetarg od III kw. 2023 r.). Realizacja tych zadań przypadłaby na lata 2024-25.

Wszystkie te inwestycje mają być wykonane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T. TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne będące najważniejszymi połączeniami z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Jej integralnym składnikiem są inteligentne systemy transportowe.

Równoległy do tego fragmentu dawnej “jedynki”, liczący blisko 60 km odcinek autostrady A1 między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy, udostępniono kierowcom w 2019 r. Już wtedy dostępne były: odcinek A1 na południe od Pyrzowic (w stronę Gliwic i Ostrawy) i jedna jezdnia trasy S1 między Pyrzowicami i Siewierzem.

Źródło: GDDKiA