GDDKiA – Iłżę już omijamy obwodnicą

Dziś udostępniono do ruchu ponad siedmiokilometrową obwodnicę Iłży. Wąski odcinek DK9, z trudnym do przejechania przez ciężarówki zakrętem pod ruinami Zamku Biskupów Krakowskich w centrum Iłży, przestanie być zmorą kierowców. Mieszkańcy natomiast w końcu odetchną od uciążliwego ruchu.

Obwodnica długości 7,2 km jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka. Dostęp do niej jest możliwy tylko poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) – węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 – Iłża Południe.

Oznakowanie czasowe na wyjeździe na obwodnicę

Wjazd na obwodnicę od strony Radomia odbywa się na zasadach czasowej organizacji ruchu. Połączenie dotychczasowej DK9 z nowo wybudowaną obwodnicą Iłży zostało zwężone wygrodzeniami do jednej jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747 i włączenia jej w DK9.

Kontrakt

Umowa o wartości ok. 185 mln zł została zawarta w październiku 2018 r. Zadaniem wykonawcy, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, była kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży.

GDDKiA – pierwsza inwestycja z programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

W ramach inwestycji powstało ponad 7 km jednojezdniowej drogi o zmiennym przekroju. Wybudowano sześć obiektów inżynierskich, dwa węzły drogowe, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesi i rowerzyści zyskali chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana została infrastruktura podziemna.

Sukcesywnie przebudowana zostanie DK9

Obwodnica Iłży jest pierwszą dużą inwestycją zrealizowaną w ciągu DK9 w woj. mazowieckim. Od Radomia do granicy z woj. świętokrzyskim zostanie rozbudowana ponad połowa z 33 km tej drogi. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie ok. 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa.

GDDKiA – A2 na wschód od stolicy będzie dłuższa

Dla kolejnych dwóch odcinków: od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży (ok. 12,2 km) oraz od końca obwodnicy Iłży do granicy z woj. świętokrzyskim (ok. 4,6 km) przygotowywana jest koncepcja programowa na rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Źródło: GDDKiA