GDDKiA – postęp prac na S17 Warszawa Wschód – Lubelska

Układane są ostatnie metry nawierzchni betonowej na S17, trwają prace bitumiczne na drogach lokalnych i ruszyła rozbiórka ostatnich metrów dawnej DK2. Zaawansowanie robót przy budowie węzła Warszawa Wschód wynosi już ok. 90 proc. Szacujemy, że kierowcy z nowego węzła i fragmentu S17 skorzystają jesienią tego roku.

Łączna długość odcinka pomiędzy węzłami Warszawa Wschód (Zakręt) a węzłem Lubelska to ok. 2,5 km. Trzypoziomowy węzeł umożliwi relacje we wszystkich kierunkach. Na najniższym poziomie –1 poprowadzono jezdnię z dwoma pasami ruchu, obsługującą szlak Warszawa – Mińsk Mazowiecki. Na poziomie 0 powstaje rondo, pod którym budowane są przejścia podziemne dla pieszych oraz rowerzystów. Z ronda będzie można wjechać na łącznice węzła. Na poziomie +1 ulokowano drogę ekspresową S17, stanowiącą fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy, który w przyszłości zostanie połączony z S8 na wysokości Marek.

Zmiany na budowie

Sukcesywnie oddawane są do użytku obiekty biegnące nad S17: w grudniu kładka dla pieszych i w marcu br. wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej. Obecnie realizowane są roboty mostowe związane z budową stumetrowych estakad w ciągu trasy głównej oraz konstrukcji oporowych w ciągu DK2. W zakresie robót drogowych układane są ostatnie odcinki nawierzchni betonowej jezdni głównej. Na drogach lokalnych układana jest nawierzchnia bitumiczna. Prowadzone są również prace związane z przebudową DK2. Po ostatniej zmianie organizacji ruchu rozpoczęto rozbiórkę starej nawierzchni jezdni na wysokości stacji paliw.

GDDKiA – nowa Zakopianka w oczekiwaniu na wariant społeczny

Wzdłuż trasy powstają ekrany dźwiękochłonne. Prowadzone są prace branżowe związane z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, urządzeń melioracyjnych. Przy realizacji kontraktu wykorzystano ok. trzy tysiące ton stali. Dla porównania do budowy wieży Eiffla zużyto trzykrotnie więcej stali. W obiekty inżynierskie i nawierzchnię drogi wbudowano prawie 60 tysięcy metrów sześciennych betonu. To wystarczyłoby do napełnienia 19 basenów olimpijskich.

Kontrakt

22 listopada 2017 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę 2,5 km odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Wschód (Zakręt) a węzłem Lubelska. Wykonawcą inwestycji jest WARBUD.  Wartość podpisanej umowy wynosi ok. 240,6 mln zł.
W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, w których oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Dotyczą one np. długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz procesu uzgadniania i przebudowy kolizji uzbrojenia terenu. Termin może zostać przesunięty w sytuacji gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

GDDKiA – koniec prac przy remoncie pierwszego odcinka autostrady A4

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: GDDKiA