GDDKiA – koniec prac przy remoncie pierwszego odcinka autostrady A4

Jutro przywrócony zostanie ruch na A4 w pobliżu MOP-u Góra św. Anny. Jest to pierwszy z dwóch odcinków jezdni południowej autostrady A4, na których prace ruszyły po zakończeniu przerwy zimowej.

Aktualnie wykonawca prowadzi prace na dwóch odcinkach jezdni południowej (w kierunku Katowic) – na 2,5-kilometrowym odcinku w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Góra św. Anny oraz na 7-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy woj. opolskiego i śląskiego wraz z węzłem Strzelce Opolskie.

Prace w okolicach MOP-u Góra św. Anny dobiegają końca i od jutra (31 maja) przywrócony zostanie na tym odcinku ruch na obu jezdniach, wraz z możliwością korzystania z MOP-u Góra św. Anny. Do końca tygodnia będą trwały jeszcze prace związane z usuwaniem barier ochronnych separujących ruch. W tym czasie wystąpią utrudnienia w postaci zwężenia do jednego pasa ruchu – kierowcy będą się poruszali prawym pasem.

Jakie utrudnienia przed nami?

Prace prowadzone na 7-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy z woj. śląskim (od km 274 do km 282) wraz z wymianą nawierzchni na węźle Strzelce Opolskie wykonawca planuje zakończyć do końca czerwca 2022 roku.

GDDKiA – nie bądź obojętny na kradzieże elementów infrastruktury drogowej

Na początku lipca zaplanowano remont ostatniego 7-kilometrowego odcinka jezdni północnej (kierunek Wrocław) od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy z woj. śląskim (od km 274 do km 282). W tym czasie dla kierowców jadących w stronę Wrocławia nie będzie możliwy zjazd ani wjazd na węźle Strzelce Opolskie.

Remont na obu jezdniach

Całe zadanie przewiduje remont jezdni południowej (w kierunku do Katowic) na odcinku o długości około 17,5 km oraz jezdni północnej (w kierunku do Wrocławia) na odcinku o długości około 12,1 km. Remont obejmuje także wymianę nawierzchni na dwóch węzłach drogowych: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres robót jest to zadanie realizowane od III kw. 2021 r. do III kw. 2022 r.

GDDKiA – Lublin i Rzeszów połączone drogą ekspresową S19

Jakie prace realizujemy

Remont autostrady A4 przewiduje wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej, a w niektórych miejscach również wymianę podbudowy. Na przejazdach awaryjnych zamontowane zostaną bariery linowe, a na nowej nawierzchni zostanie położone oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Remont obejmuje także wymianę barier betonowych, budowę systemu odwodnienia drogi oraz prace na czternastu obiektach mostowych.

Poprawiamy komfort jazdy na A4

Od 2013 r. wyremontowaliśmy ponad 150 km autostrady A4 z całego, liczącego ponad 170 km odcinka (w podziale na jezdnię północną i południową) w woj. opolskim. Konieczność przeprowadzania sukcesywnych remontów to standardowa procedura po kilkunastu latach eksploatacji. Na nawierzchni pojawiły się spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe, wymagające coraz częstszych interwencji. Remont to przede wszystkim poprawa warunków jazdy i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom autostrady.

Źródło: GDDKiA