GDDKiA – droga ekspresowa S12 – stan realizacji

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 91 km drogi ekspresowej S12. To oddana do ruchu w 2008 roku obwodnica Puław z mostem na Wiśle, licząca 12,7 km długości, oraz jej niespełna 12-kilometrowe przedłużenie do węzła Kurów Zachód na S17 udostępnione w 2018 roku.

Na pozostałych 66,8 km od węzła Kurów Zachód, przez obwodnicę Lublina, do węzła Piaski Wschód przebieg S12 pokrywa się z S17. Ponadto w realizacji jest prawie 14-kilometrowa obwodnica Chełma. Na etapie przygotowania mamy ok. 230 km tej trasy.

S12 w realizacji

Obecnie w realizacji jest obwodnica Chełma w woj. lubelskim. W kwietniu złożony został do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  Roboty budowlane rozpoczną się po jej uzyskaniu.

GDDKiA – autostrady – stan realizacji

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, czterech węzłów drogowych oraz 15 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i BRD. W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

GDDKiA – Lublin i Rzeszów połączone drogą ekspresową S19

Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód, pomiędzy Stołpiem i Janowem. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w miejscowości Kolonia Antonin.

Planowane zakończenie robót w 2025 roku.

S12 przygotowywana do realizacji

W cyklu realizacji inwestycji drogowej najwięcej czasu pochłania nie sama budowa, ale skomplikowany proces prac przygotowawczych. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy, współpracy wielu urzędów i instytucji, a także ogromnych nakładów finansowych. To dotyczy każdej trasy, również drogi ekspresowej S12. Sprawdźmy zatem, co się dzieje z odcinkami S12 będącymi w fazie przygotowania.

Zaczynamy od A1

Drogi ekspresowe S12 i S74 w woj. łódzkim objęte są jedną decyzją środowiskową. Droga ekspresowa S12 ma łączyć się z autostradą A1 na południe od Piotrkowa Trybunalskiego i biec przez Sulejów oraz Opoczno w kierunku Radomia. Długość drogi ekspresowej S12 na terenie województwa łódzkiego to ok. 61 km. Decyzja środowiskowa została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 30 maja 2019 roku, uzyskując rygor natychmiastowej wykonalności. Jednak ze względu na odwołanie środowisk ekologicznych, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał GDDKiA do uzupełnienia części Raportu środowiskowego. W ciągu najbliższego miesiąca powinna zostać wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu na uzupełnienie Raportu. Oznacza to, że w połowie 2024 roku dokumenty powinny być gotowe, a decyzja środowiskowa ostateczna. W przypadku zapewnionego finansowania, będzie to oznaczało możliwość ogłoszenia przetargu na projekt i budowę dróg ekspresowych S12 i S74 w województwie łódzkim.

Omijamy Radom

Przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych 108 km drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej realizowane jest przez dwie firmy projektowe.

Dla odcinka na zachód od Radomia, w październiku 2021 r. otrzymano decyzję środowiskową (DŚU) dla wariantu 2 (pomarańczowego) wskazanego jako rekomendowany przez GDDKiA. Przyszła trasa długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin Gielniów, Przysucha (gm. wiejska), miasto Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Droga na tym odcinku będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

Od DŚU wpłynęły jednak odwołania, które rozpatruje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Trwają prace geologiczne i geodezyjne.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj to 2024 rok. Przy sprawnym przebiegu postępowania, braku odwołań oraz szybkim podpisaniu umowy zakładamy realizację robót w latach 2026-2029.

W zakresie odcinka na wschód od Radomia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania DŚU.

We wniosku o uzyskanie tej decyzji wskazaliśmy jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z pod wariantem AB. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).

Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj to 2025 rok. Przy sprawnym przebiegu postępowania, braku odwołań oraz szybkim podpisaniu umowy zakładamy realizację robót w latach 2028-2030.

Do granicy z Ukrainą

W przygotowaniu są trzy odcinki S12 w woj. lubelskim, tj. Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm i Chełm – Dorohusk, o łącznej długości ok. 61 km. Obecnie opracowywana jest Koncepcja programowa. Ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców planujemy jeszcze w tym roku.

Pierwszy odcinek (ok. 13 km) połączy koniec istniejącej trasy S12/S17 na węźle Piaski Wschód z węzłem Dorohucza. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim.

Drugi odcinek, który będzie miał około 25 km długości, powstanie na terenie gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim.

Trzeci z odcinków, ok. 23-kilometrowy, w powiecie chełmskim (w gminach Chełm, Kamień i Dorohusk) połączy koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł Chełm Wschód) z przejściem granicznym w Dorohusku.

Trasa w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

Źródło: GDDKiA