GDDKiA – autostrady – stan realizacji

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4631,5 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1753,6 km autostrad. Prace trwają na odcinkach autostrad A1, A2 i A18, powstają również plany rozbudowy autostrady A4. W woj. opolskim pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego remontowany jest odcinek tej autostrady. W realizacji znajduje się ok. 196 km autostrad, a nieco ponad 30 km jest na etapie przygotowania.

W 2016 r. udostępniono do ruchu ostatni odcinek autostrady A4, łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski, ułatwiając tranzyt na blisko 670-kilometrowej trasie ze Zgorzelca do Korczowej. W tym roku połączone zostaną w całość odcinki A1 na północ od Piotrkowa Trybunalskiego i na południe od Kamieńska. Po ukończeniu prac na 24-kilometrowym odcinku pomiędzy tymi miastami, całą trasę od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach – ponad 560 km – pokonamy pojazdem osobowym w czasie ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek.

W czerwcu 2012 r. połączono Warszawę z autostradą A2, ułatwiając dojazd od zachodniej granicy. Obecnie, wykorzystując Południową Obwodnicę Warszawy w ciągu S2 i dalsze odcinki A2, można dojechać do końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To blisko 525 km trasy z planowanych niemal 660 km pomiędzy Świeckiem na granicy z Niemcami i Kukurykami na granicy z Białorusią.

GDDKiA – nietypowe znaki przy polskich drogach

Na A6 pod Szczecinem, w obrębie węzła Kijewo, stare poniemieckie płyty betonowe zastąpiono nową nawierzchnią. Znika też stara betonowa nawierzchnia na całym ciągu przyszłej A18 od Olszyny do Golnic. Od 2011 r. kierowcy mają do dyspozycji Autostradową Obwodnicę Wrocławia w ciągu A8, a na kolejne lata zaplanowano budowę wchodzącej w skład Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej autostrady A50, która domknie sieć takich dróg w Polsce. Tym samym długość autostrad w Polsce z obecnych blisko 1754 km osiągnie zakładane około 2100 km.

Autostrada A1

Ostatni budowany odcinek A1 to fragment między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem w woj. łódzkim. Umowę na ten odcinek podpisaliśmy w kwietniu 2019 r. Ten odcinek będzie gotowy w tym roku, co będzie równoznaczne z definitywnym końcem budowy autostrady A1 na terenie Polski.

Na budowanym odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska ruch odbywa się po jednej jezdni, a kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wyjątkiem jest północny fragment odcinka, gdzie ruch odbywa się po dwóch jezdniach, ale tylko na dystansie 2,5 km. Łącznie między węzłem Tuszyn i granicą woj. łódzkiego i śląskiego ruch odbywa się po obu jezdniach o trzech pasach ruchu na długości 42 km.

GDDKiA – A2 Łódź – Warszawa planowane poszerzenie w systemie tradycyjnym

Na pozostałej części odcinka A1, od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz od Kamieńska do węzła Częstochowa Północ, kierowcy od końca ub. roku mają do dyspozycji dwie jezdnie z trzema pasami ruchu. Obowiązuje jeszcze ograniczenie prędkości do 100 km/h, ale wraz z zakończeniem prac poza ciągiem głównym autostrady, planujemy umożliwić jazdę z maksymalną dopuszczalną Kodeksem drogowym prędkością.

Ponadto w styczniu br. Minister infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji zakładający poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła Włocławek Północ do węzła Toruń Południe o dodatkowe pasy ruchu.

 • w eksploatacji:  539,9 km, w tym ok. 331 km w zarządzie GDDKiA, a ok. 152 km w zarządzie koncesjonariusza: Gdańsk Transport Company na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe)
 • w realizacji:  24,2 km
 • łącznie:  564,1 km

Autostrada A2

Dla odcinków Kałuszyn – Groszki i Gręzów – Siedlce Zachód mamy już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu 2021 r. przekazaliśmy place budów wykonawcom, a roboty już trwają. Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz odhumusowują trasę główną. Rozpoczęły się także prace związane z budową obiektów mostowych. Przy sprawnej realizacji kontraktów kierowcy powinni skorzystać z tych odcinków jesienią 2023 r. Dla odcinka Groszki – Gręzów, na który umowę podpisaliśmy 28 stycznia 2021 r., Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r.

W kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla wszystkich odcinków złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID (do odpowiednich terenowo urzędów wojewódzkich). Zgodnie z zawartymi umowami na wszystkich czterech odcinkach finał robót zaplanowano do końca 2024 r.

Na odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu 2022 roku do Wojewody Lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Trwają przygotowania do realizacji poszerzenia autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy ruchu. Powstaną w miejsce szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 km. To będzie pierwszy tego rodzaju projekt na taką skalę realizowany pod ruchem. Dlatego też opracowując dokumenty do planowanych zamówień, przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, by jak najlepiej przygotować się do przetargu. Dobudowa dodatkowych pasów na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą powinna zostać zrealizowana w systemie tradycyjnym. Taki jest jeden z wniosków po przeprowadzonych w I kwartale br. konsultacjach rynkowych. Realizacja w tej formule pozwoli na optymalne przygotowanie się do budowy oraz ograniczenie ryzyka związanego z cenami materiałów i usług na rynku.

Ponadto na terenie woj. opolskiego po przerwie zimowej wznowiony został remont autostrady A4 na odcinku pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego. W ubiegłym roku prace skupiły się na dwóch etapach – zarówno na jezdni południowej (w kierunku Katowic), jak i północnej (w kierunku Wrocławia). Łącznie odnowiono nawierzchnię na około 13 km wraz z remontem na węźle Kędzierzyn-Koźle.

 • w eksploatacji:  487,5 km, w tym ok. 232,5 km w zarządzie GDDKiA (z czego 99 km płatne na odcinku Konin – Stryków), a ok. 255 km (z czego 238 km płatne) w zarządzie koncesjonariusza: Autostrada Wielkopolska na odcinku Konin – Świecko
 • w realizacji:  100,8 km
 • w przygotowaniu:  32,3 km
 • łącznie:  620,6 km

Autostrada A4

21 czerwca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km. Od stycznia do końca lutego 2022 roku prowadzono spotkania informacyjne ze społeczeństwem, na których zostały zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu A4 i S5. Spotkania zostały zorganizowane dla 21 gmin, przez które przechodzą projektowane warianty tras. Obecnie trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Wykonywana jest również inwentaryzacja przyrodnicza.

Umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy podpisano 28 czerwca 2021 r. Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. W marcu br. odbyły się potkania informacyjne ze społeczeństwem w sześciu gminach, przez które przebiegają projektowane warianty tras. Obecnie opracowywany jest STEŚ, a jednocześnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza w terenie.

Na terenie woj. małopolskiego, w obrębie aglomeracji krakowskiej, dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu. Rozbudowa A4 w kierunku Rzeszowa już się rozpoczęła. Przekazano plac budowy wykonawcy na odcinku od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej.

Poszukiwany jest wykonawca dokumentacji dla poszerzenia A4 od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej (kierunek Rzeszów) oraz od węzła Balice do węzła Kraków Południe (oba kierunki – Rzeszów i Katowice) Obecnie czekamy na oferty.

Poszerzenie tego fragmentu A4 jest konieczne ze względu na obecne natężenie ruchu pojazdów, które cały czas wzrasta. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku, w zależności od odcinka, natężenie ruchu wynosiło od 49,6 tys. do 64,1 tys. poj./dobę. Pięć lat później wzrost tego natężenia wyniósł od 27 do 61 proc. w zależności od odcinka pomiędzy węzłami. W liczbach daje to od 71,4 tys. do prawie 85 tys. pojazdów na dobę.

 • w eksploatacji: 667 km, w tym ok. 606 km w zarządzie GDDKiA (z czego 162,4 km płatne na odcinku Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) – Sośnica (węzeł Gliwice Sośnica)), a ok. 61 km w zarządzie koncesjonariusza: Stalexport Autostrada Małopolska SA; Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska)

Autostrada A6 i A8

Dwie krótkie autostrady A6 i A8 są już w całości dostępne dla kierowców. Nie oznacza to jednak końca prac nad rozwojem związanej z nimi infrastruktury. Na początku września ubiegłego roku podpisano umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Dzięki temu Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) zostanie wyposażona w jednolity, zintegrowany system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS.

Pod koniec ubiegłorocznych wakacji, dzięki zatwierdzeniu Programu Inwestycji przez Ministra Infrastruktury, przyznane zostało finansowanie na przygotowanie i realizację nowego wiaduktu na autostradzie A6, na zachód od istniejącego MOP Kołbaskowo przy granicy polsko-niemieckiej wraz z drogami dojazdowymi i placami do zawracania.

9 grudnia 2020 r. oddano do ruchu przebudowany odcinek autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica o długości 3,5 km, który wcześniej oznakowany był jako droga ekspresowa.

Na całej poniemieckiej autostradzie A6 zamiast płyt betonowych jest już nowa nawierzchnia bitumiczna. Obecnie kończą się prace przy przebudowie węzła drogowego Szczecin Kijewo. Jeszcze przed wakacjami nie powinno być utrudnień, a prace całkowicie zakończą się w lipcu. Węzeł na połączeniu z DK10 został kompletnie przebudowany, powstały nowe łącznice, jezdnie zbiorczo-rozprowadzające w ciągu A6 i nowe, szersze wiadukty.

A8 

 • w eksploatacji:  22,7 km

A6 

 • w eksploatacji:  28,8 km

Autostrada A18

Już od 2006 r. kierowcy pomiędzy Olszyną i Golnicami mają do dyspozycji nową, betonową północną jezdnię przyszłej autostrady A18. W drugim etapie prac zniknie 70 km starej, pamiętającej jeszcze czasy II wojny światowej, betonowej jezdni południowej, a w ramach dostosowania drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady przebudowane zostaną węzły, pasy włączania i wyłączania z MOP, a także przejścia dla zwierząt.

Cały, 70-kilometrowy odcinek przyszłej autostrady A18, od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice, którego budowę zaplanowano w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, jest już na etapie realizacji.

Odcinki realizacyjne:

 • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
 • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
 • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
 • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice (ponad 21 km) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
 • w realizacji: 71,5 km (przebudowa jezdni południowej)
 • łącznie: 71,5 km

Źródło: GDDKiA