GDDKiA – Lublin i Rzeszów połączone drogą ekspresową S19

Udostępniono do ruchu ok. 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem. Był to ostatni fragment szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem. Dzięki niemu połączonoy nie tylko stolice obu województw. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą, a kierowcy z woj. lubelskiego ekspresowo dotrą do autostrady A4.

W 2012 r. oddano do użytku odcinek S19 od autostrady A4 do Stobiernej, a w 2017 r. dalej do węzła Sokołów Małopolski Północ. Umowy z wykonawcami na realizację dalszego ciągu S19 między Lublinem a Sokołowem Małopolskim podpisano pomiędzy końcem października 2017 r. i grudniem 2018 r. Budowa została podzielona na dwanaście odcinków o łącznej długości ok. 130 km, z czego sześć (ok. 75 km) powstało w woj. lubelskim. Jako pierwszy, w czerwcu 2021 r. oddany został odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. W październiku i grudniu 2021 roku nadeszła kolej na dziewięć kolejnych fragmentów Via Carpatii w woj. lubelskim i podkarpackim. To łącznie blisko 92 km, które znacząco skróciły czas przejazdu. Kierowcy otrzymali do dyspozycji odcinki pomiędzy węzłami: Lublin Węglin – Niedrzwica Duża, Kraśnik Północ – Zdziary oraz Rudnik nad Sanem – Sokołów Małopolski.

–  Jako odpowiedzialny inwestor często mówimy o planach na przyszłość i ciągłym rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Dzisiaj część tych planów właśnie się zmaterializowała. Oddanie do ruchu ostatniego odcinka S19 między Lublinem a Rzeszowem pozwala nam domknąć ekspresowe połącznie między stolicami woj. lubelskiego i podkarpackiego – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Po dzisiejszym udostępnieniu do ruchu kolejnego odcinka S19, kierowcy mają już do dyspozycji ponad 233 km trasy Via Carpatia na terenie Polski. Ponadto obecnie ponad 250 km tego międzynarodowego szlaku jest w realizacji, a to oznacza, że w najbliższych latach kierowcy zyskają kolejne odcinki tej niezwykle ważnej drogi.

GDDKiA – nietypowe znaki przy polskich drogach

Przed tegorocznym weekendem majowym udostępniono odcinek z mostem na Sanie, Zdziary – Rudnik nad Sanem. Teraz oddany został do ruchu ostatni element trasy S19 Lublin – Rzeszów, czyli ok. 20 km między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem.

GDDKiA – autostrady – stan realizacji

Dzięki temu podróż samochodem pomiędzy granicami Lublina i Rzeszowa będzie bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i skróci się do ok. 90 minut. Przed rozpoczęciem budowy S19 podróż ta, przy zwiększonym ruchu, trwała nawet dwukrotnie dłużej. Teraz kierowcy z woj. lubelskiego szybciej dotrą do autostrady A4, a dalej do Krakowa czy Katowic. Mniej czasu zajmie też przejazd trasą z Rzeszowa do Warszawy poprzez S19 i S17, która przejmie ruch z obecnej DK9 i S7.

Oddany do użytku odcinek S19 jest najdłuższy spośród sześciu budowanych w woj. lubelskim. W ramach inwestycji powstało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów, dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Na tym odcinku wykonano ok. 1,4 mln m3 wykopów, czyli odpowiednik ok. 400 basenów olimpijskich. Materiał użyty do nasypów, o objętości ok. 1,2 mln m3, pozwoliłby wypełnić niemal w połowie piramidę Cheopsa. Łącznie na odcinku ułożono ok. 2,25 mln m2 masy bitumicznej, co zakryłoby powierzchnię ok. 315 boisk piłkarskich. Do budowy obiektów mostowych wykorzystano 2,5 tys. ton stali (jedną czwartą materiału wykorzystanego do budowy wieży Eiffla) i ok. 23 tys. m3 betonu (wypełniłby sześć basenów olimpijskich).

Przebieg S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem

Wycinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia pomiędzy stolicami województw lubelskiego i podkarpackiego prowadzi od węzła Lublin Węglin na południe w kierunku Sokołowa Małopolskiego. Tam łączy się z oddanym do ruchu w 2017 roku odcinkiem Sokołów Małopolski – Stobierna i dalej z funkcjonującym od 2012 roku odcinkiem Stobierna – Rzeszów Wschód na przecięciu z autostradą A4. Wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa, o nawierzchni bitumicznej, od węzła Lublin Węglin początkowo biegnie wzdłuż starej drogi krajowej nr 19, a potem na wschód od niej, omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Wilkołaz.

Następnie przechodzi na zachodnią stronę starej krajówki i przed Kraśnikiem wraca na jej wschodnią stronę, omijając to miasto po nowym śladzie. Dalej biegnie po zachodniej stronie starej DK19, omijając Modliborzyce oraz Janów Lubelski. Przecinając Lasy Janowskie, biegnie w pobliżu starej DK19, a dalej na południe prowadzi zmiennie po zachodniej lub wschodniej starej drogi, omijając rozłożone wzdłuż niej miejscowości – Domostawa, Zdziary, Nisko, Nowosielec, Jeżowe i Kamień.

Łączny koszt budowy dwunastu odcinków S19 w woj. lubelskim i podkarpackim, od węzła Lublin Węglin do węzła Sokołów Małopolski Północ (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 4,5 mld zł, z czego ponad 2,2 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Kontynuowana jest realizacja S19

Droga ekspresowa S19 połączy w przyszłości Kuźnicę na przejściu granicznym z Białorusią oraz Barwinek na granicy ze Słowacją. Jej długość wyniesie ok. 577 km, z czego pomiędzy Białymstokiem i Barwinkiem będzie pokrywała się z przebiegiem szlaku Via Carpatia. Obecnie w realizacji, w systemie projektuj i buduj, mamy ponad 221 km, w przetargu ponad 93 km, a w przygotowaniu ok. 84 km.

Na początku maja ogłoszono przetarg na dobudowę drugiej jezdni na odcinku Sokołów Małopolski – Jasionka. Po jej ukończeniu cała trasa pomiędzy Lublinem i Rzeszowem będzie miała przekrój dwujezdniowy.

Źródło: GDDKiA