GDDKiA – gotowy kolejny obiekt na obwodnicy Olesna

Obwodnica Olesna to zadanie realizowane na terenie woj. opolskiego w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Budowa tego 25-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 jest już zaawansowana w około 80 proc. W środę (1 lutego) oddajemy do ruchu kolejny z obiektów realizowanych w ramach tej inwestycji – obiekt WD-16 na trasie Borki Małe – Sowczyce.

Od połowy grudnia na kontraktach realizowanych przez GDDKiA trwa przerwa zimowa. Wykonawcy, w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, mogą jednak realizować niektóre roboty, z uwzględnieniem reżimów technologicznych.

Wykonawca finalizuje roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Na znacznym odcinku trasy głównej ułożono warstwę podbudowy bitumicznej, a na części obiektów prowadzone są prace wykończeniowe.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

W ramach budowy obwodnicy Olesna obowiązuje istotna zmiana organizacji ruchu. Za miejscowością Łomnica w kierunku granicy z woj. śląskim w ciągu DK11 wprowadzono by-pass o długości około 2 km. Kierowcy z DK11 są kierowani na nowy przebieg tej drogi, następnie poprzez tymczasowy łącznik wjeżdżają na odcinek nowo wybudowanej drogi ekspresowej S11 i dalej są kierowani na rondo łączące drogę ekspresową S11 ze starym przebiegiem DK11.

GDDKiA – przebudowa drogi krajowej nr 91 od Częstochowy do Siewierza

Zmiana organizacji ruchu na tym odcinku ma na celu budowę nowego przebiegu DK11 nad drogą ekspresową S11 wraz z budową wiaduktu oraz wykonaniem wykopu w miejscu projektowanej drogi S11. Wprowadzone utrudnienia potrwają do II kwartału br.

Zakres inwestycji

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica.

Ford i Lucas Beaufort we wspólnej akcji promującej sztukę i współdzielenie drogi

Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna w sierpniu ubiegłego roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna, w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór, opracowywane są możliwe warianty przebiegu. Jeden z nich zostanie wskazany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Obiekty inżynierskie i ronda

Inwestycja przewiduje budowę 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Największe wśród zaprojektowanych obiektów mostowych to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 oraz 126 m.

Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy

Nowa trasa zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Całkowita wartość projektu to 767,9 mln zł. Dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wynosi około 411 mln zł.

Inwestycja zostanie oddana kierowcom w III kwartale 2023 roku.

Źródło: GDDKiA