GDDKiA – ruszyła budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Zainaugurowano budowę odcinka drogi ekspresowej między Chwaszczynem a Żukowem. Trasa ta połączy się na węźle Chwaszczyno z „ekspresówką” między Gdynią a Bożympolem Wielkim, która wkrótce zostanie oddana do ruchu.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego. Pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska, Koszalina i dalej Szczecina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą Obwodnicę Trójmiasta w ciągu drogi ekspresowej S6.

32 kilometry Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Budowa nowej arterii komunikacyjnej została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno – Żukowo oraz Żukowo – Gdańsk Południe.  Nową, dwujezdniową drogą ekspresową S6 Chwaszczyno – Gdańsk Południe (gdzie połączy się z S7 prowadzącą w kierunku Warszawy) pojedziemy w 2025 r. Wartość całej inwestycji to ponad 2 mld zł.

Chwaszczyno – Żukowo

Na 16-kilometrowym odcinku między Chwaszczynem a Żukowem zostanie wybudowany węzeł Miszewo oraz obwód utrzymania drogi. Zostanie także dokończony węzeł Chwaszczyno (na styku z budowaną obecnie Trasą Kaszubską). W ciągu dwujezdniowej, dwupasmowej (z rezerwą pod trzeci pas) drogi ekspresowej zostanie wybudowanych m.in. dwanaście wiaduktów, trzy mosty i cztery estakady oraz kładka dla pieszych. Powstanie również sześć przejść dla zwierząt. Wykonawcą tego zadania jest firma Budimex.

GDDKiA – 11 miesięcy funkcjonowania tunelu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy

Żukowo – Gdańsk Południe

Na odcinku między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe oczekiwane jest na na wydanie przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oczekując na te dokumenty, wykonawca (konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia) przygotowuje zaplecze budowy. Na działkach, na których inwestor dostał zgodę właścicieli, prowadzone są ratownicze badania archeologiczne. Oprócz 16 km drogi ekspresowej powstanie także obwodnica Żukowa w ciągu DK20 o długości ponad 6 km, która będzie dwujezdniowa między Glinczem na DK20 a węzłem Żukowo i jednojezdniowa od tego węzła do m. Lniska na DK7.

GDDKiA – ostatnia umowa na S6 pomiędzy Szczecinem i Gdańskiem

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Decyzją Rady Ministrów OMT powstanie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Źródło: GDDKiA