GDDKiA – S8 węzeł Wołomin dostępny dla kierowców

Władze samorządowe uzupełniły zdewastowane elementy węzła Wołomin, a Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie przeprowadził stosowną kontrolę. W efekcie można było udostępnić kierowcom węzeł łączący się z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 635.

Dlaczego kierowcy nie mogli skorzystać z węzła Wołomin?

W 2013 r. GDDKiA podpisała porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz powiatem wołomińskim. Uregulowało ono zasady współpracy i wzajemnych zobowiązań w kwestii budowy węzła Wołomin w ciągu drogi ekspresowej S8 oraz budowy drogi wojewódzkiej nr 635 od jej istniejącego odcinka do węzła). Zapisano w nim, że obowiązki zarządcy wiaduktu nad S8 wraz z najazdami wykonuje zarządca drogi powiatowej.

Po oddaniu do ruchu w grudniu 2017 r. przez GDDKiA drogi ekspresowej S8 Kobyłka – Radzymin, wszelkie następstwa i koszty związane z degradacją węzła Wołomin obciążają Samorząd Województwa Mazowieckiego, który odpowiada za jego utrzymanie.

GDDKiA – transport maszyny TBM w Warszawie – plan na przejazd S8, S2 i S17 w woj. mazowieckim

Pod koniec 2021 roku odbyły się spotkania pomiędzy przedstawicielami GDDKiA, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) i Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie ustalenia zakresu napraw i uzupełnień zdewastowanych elementów węzła Wołomin. Uzgodniono, że GDDKiA uzupełni wyposażenie łącznic węzła (latarnie, bariery energochłonne, znaki pionowe), a MZDW i Starostwo zajmie się pozostałą częścią węzła nad S8, czyli wiaduktem, rondami i ich otoczeniem (latarnie, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe).

GDDKiA – bliżej do budowy drogi ekspresowej S17 z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego

GDDKiA wykonała swój zakres prac, natomiast MZDW i Starostwo Powiatowe w Wołominie dopiero w listopadzie 2022 roku zakończyły prace naprawcze.  Oddanie do ruchu węzła umożliwi swobodny wjazd i zjazd S8, wykorzystując przy tym nowy przebieg DW635, ukończony w maju 2022 r.

Źródło: GDDKiA