GDDKiA – bliżej do budowy drogi ekspresowej S17 z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa kontrola przetargu, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Oznacza to, że wkrótce będzie można podpisać umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 17-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od Tomaszowa Lubelskiego do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Odcinek będzie liczył ok. 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Co będzie wybudowane

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są trzy estakady, most i pięć wiaduktów.

GDDKiA – nowy tunel na Zakopiance otwarty

Przetarg i realizacja  

W przetargu na wyłonienie wykonawcy wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Budimex, która zaprojektowanie i budowę odcinka wyceniła na ok. 598,2 mln zł (89,9 proc. szacunków GDDKiA). Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę, co planujemy jeszcze w tym roku. Budowa trasy planowana jest w latach 2024-2026.

S17 z Piask do Hrebennego  

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako E372. Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

GDDKiA – transport maszyny TBM ruszył – plan przejazdu i utrudnienia na długi weekend

14 października br. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe o długości 12,5 km. Wybuduje go również firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł (97,9 proc. szacunków GDDKiA). Zgodnie z planami jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowę na realizację odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ. 

Również do końca tego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców trzech odcinków na północ od Zamościa: Piaski – Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw – Izbica (ok. 19 km) oraz Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10 km).  

Z kolei dla odcinków Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km) na początku tego roku złożyliśmy wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura jest w toku.

Źródło: GDDKiA