GDDKiA – obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 dostępna dla kierowców

Kierowcy mogą już korzystać z ponad 14-kilometrowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. To kontynuacja oddanej w 2010 r. południowej obwodnicy tego miasta. Całość tej trasy wyprowadza ruch tranzytowy z Kędzierzyna-Koźla oraz sąsiedniego Ujazdu, ułatwiając komunikację z autostradą A4.

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla to jedna z trzech nowych obwodnic w woj. opolskim. Na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są dwie obwodnice, Olesna w ciągu S11 i Praszki w ciągu DK45. Łączna długość tych trzech obwodnic wynosi około 50 km. Kędzierzyn-Koźle już omijamy, a pozostałe dwie obwodnice udostępnimy do ruchu wiosną przyszłego roku.

– Dzięki realizacji tej inwestycji wyprowadzony został ruch tranzytowy zarówno z Kędzierzyna-Koźla, jak i z Ujazdu. Budowa nowego odcinka drogi o parametrach pozwalających na prowadzenie ruchu ciężkich pojazdów, z dala od terenów zabudowanych, poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą trasą. Znacznie skróci też czas przejazdu podróżujących pomiędzy województwem opolskim i śląskim, ułatwiając komunikację z autostradą A4 oraz w ruchu międzynarodowym między Polską a Czechami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
– Od początku roku udostępniliśmy do ruchu 15 odcinków dróg o łącznej długości blisko 160 km – powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA. – Otwarta dzisiaj obwodnica Kędzierzyna-Koźla to nie koniec dobrych informacji dla użytkowników dróg. Do końca tego roku planujemy udostępnić jeszcze 12 odcinków o łącznej długości blisko 180 km. 

Od prac przygotowawczych do realizacji 

Przygotowania do budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla trwały od kilku lat. Decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji (ZRID) otrzymaliśmy w czerwcu 2020 r., a umowę z wykonawcą robót, konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe i Strabag, podpisaliśmy w październiku 2018 r. Opiewa ona na kwotę 220 628 748 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

GDDKiA – pierwsza inwestycja z programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

– Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy fakt ukończenia budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która została wsparta przez Unię Europejską kwotą ponad 207 mln zł. Jednocześnie trwa gruntowana modernizacja linii kolejowej z Kędzierzyna-Koźla do Opola wsparta przez UE kwotą 432 mln zł. Dzięki realizacji obu tych inwestycji poziom życia mieszkańców Kędzierzyna-Koźla znacząco się poprawi – przede wszystkim ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza miasto, co przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza. Możliwość zagwarantowania mieszkańcom miasta, obywatelom Unii Europejskiej, bezpieczeństwa i zdrowia, które stanowią najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka, jest osiągalna dzięki współpracy w duchu solidarności, dialogu i odpowiedzialności, czego namacalnym dowodem jest oddana dziś do użytku inwestycja – powiedziała Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. 

Zakres inwestycji

Wybudowany odcinek stanowi kontynuację obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która biegnie w kierunku autostrady A4 i jest zlokalizowany na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec. Nowa trasa rozpoczyna się rondem w ciągu DK40, omija Sławięcice oraz Ujazd, a następnie włącza się z powrotem do DK40 tuż za granicą woj. opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec. \

Do skrzyżowania z DW426 jest to droga jednojezdniowa z dodatkowym pasem do wyprzedzania o przekroju (2+1), natomiast na pozostałym odcinku o przekroju jednojezdniowym dwupasowym.

Ważnym elementem tej inwestycji są także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana została infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstało 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Korzyści z inwestycji

Dzięki realizacji tej inwestycji wyprowadzony został ruch tranzytowy zarówno z Kędzierzyna-Koźla, jak i z Ujazdu. Znacznie poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą trasą.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewnia komfort ruchu tranzytowego. W znaczny sposób skróci czas podróżujących na odcinku pomiędzy województwem opolskim i śląskim oraz w ruchu międzynarodowym między Polską a Czechami. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój gospodarczy terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 40 oraz w całym województwie opolskim.

Źródło: GDDKiA