GDDKiA – ograniczenia w ruchu na budowie drogi mają swój cel

Niestety, pomimo stosowanych zabezpieczeń oraz oznakowania informującego i ostrzegającego o robotach przy utrzymaniu ruchu na drodze, dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i kolizji. Łamanie ograniczeń nie tylko zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg, jak i pracowników. Skutkuje też poważnymi konsekwencjami czasowymi i finansowymi dla inwestycji. Po raz kolejny apelujemy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu!

Na budowie S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza 2 września 2022 roku doszło do groźnego w skutkach zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy przewożący koparkę uszkodził rusztowanie i szalunek na budowanym wiadukcie. Na szczęście obyło się bez osób rannych i ofiar śmiertelnych. Uszkodzona została jednak infrastruktura, co opóźni realizację tej inwestycji. Trzy tygodnie później, 23 września, kolejnych uszkodzeń uniknęliśmy tylko dzięki czujności i szybkiej reakcji pracowników. Znów bowiem doszło do przejazdu pojazdu ponadgabarytowego tą przebudowywaną drogą.

Przypominamy, że na tym odcinku S1, w związku z budową obiektów mostowych nad drogą, obwiązuje organicznie skrajni drogowej do 4,5 m wysokości oraz zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Wpływ zdarzenia na czas budowy i jej koszty

Zdarzenie z 2 września, gdzie uszkodzony został wiadukt drogowy (WD9), stanowiący element przyszłego węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, znacząco opóźni czas realizacji obiektu. Przesunięciu ulegają również roboty drogowe i branżowe pod tym obiektem, uzależnione od konieczności zakończenia rozbiórki deskowania wykonanego na potrzeby betonowania ustroju nośnego. Niestety, nawet szybkie usunięcie skutków zdarzenia może mieć konsekwencje w postaci konieczności kontynuacji robót (zaplanowanych do wykonania po zabetonowaniu ustroju nośnego wiaduktu) w gorszych – już jesiennych – warunkach atmosferycznych.

Co więcej, zagrożone jest również planowane na koniec 2022 r. udostępnienie jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej oraz wiaduktu drogowego w ciągu poprzecznej do DK1 ulicy Ujejskiej. Kolizja wpłynęła też w dużym stopniu na koszty budowy obiektu. Wykonawca jest w trakcie szacowania kosztów usuwania uszkodzeń i działań naprawczych umożliwiających kontynuację prac. Wykonawca w pierwszej kolejności będzie dochodził zwrotów poniesionych kosztów od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Szacowana obecnie strata czasowa wynosi około 4 tygodnie i może jeszcze ulec wydłużeniu.

Kontynuujemy prace

Wykonawca skupia się na realizacji prac drogowych. Wykonane zostało 60 procent nawierzchni przebudowywanej jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej – do warstwy wiążącej włącznie. Trwają także prace na obu węzłach (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Pogoria) i drogach bocznych. Do końca roku planowane jest udostępnienie dla ruchu drogi łącznikowej pomiędzy ulicami Konstytucji i Kusocińskiego. Zakończenie tego etapu pozwoli na rozpoczęcie prac na jezdni przeciwnej (w kierunku na Podwarpie) oraz przebudowę ulicy Konstytucji na odcinku od tymczasowego ronda przy DK1 do skrzyżowania ulicy Ujejskiej i Alei Zwycięstwa.

GDDKiA – kiedy i gdzie stawiane są ekrany akustyczne

Ułatwienia dla pieszych jeszcze w październiku

Na etapie robót wykończeniowych (montaż balustrad, ułożenie żywic) są dwie kładki dla pieszych w ciągu ulic Karsów i Kusocińskiego w Dąbrowie Górniczej. Ich udostępnienie pieszym nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Planujemy, że dojdzie do tego pod koniec października br.

GDDKiA – zdradliwa jesienna aura a bezpieczna jazda. O czym warto pamiętać

Budowa obiektów mostowych

Wykonawca realizuje wszystkie obiekty objęte kontraktem. Most drogowy nad ciekiem Pogoria (MS19) oraz wiadukt drogowy w ciągu ul. Konstytucji (WD10) mają już wykonany cały zakres żelbetowy. Dodatkowo w ciągu ulic Ujejskiej, Krynicznej, Konstytucji oraz na węźle Ząbkowice realizowane są cztery wiadukty drogowe z zaawansowaniem od 30 do 80 procent. Zakończenie prac na 10 obiektach żelbetowych – przepustach i przejściach dla zwierząt – umożliwiło ruch na prawej jezdni DK1 i na drogach bocznych.

Podstawowe informacje o inwestycji

Przebudowujemy istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości prawie 7 km. Nawierzchnia zostanie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Dąbrowa Górnicza Pogoria), cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty, dwie kładki dla pieszych, siedem przejść dla zwierząt, ściany oporowe. Powstaną także ekrany akustyczne, ekrany przeciwolśnieniowe, wygrodzenia ochronne, płotki herpetologiczne chroniące płazy i ogrodzenia nad ciekami wodnymi.

Źródło finansowania

Budowa drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kalendarium

  • 11 września 2020 r. - podpisanie umowy na roboty o wartości 282 122 728,56 zł
  • 26 listopada 2020 r. - podpisanie umowy o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Maksymalna kwota dofinansowania z UE wyniesie 168 399 881,53 zł
  • grudzień 2023 r. - planowane zakończenie robót

Źródło: GDDKiA