GDDKiA – dwa kolejne odcinki szlaku Via Carpatia w realizacji

Podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 między Radzyniem Podlaskim a Lubartowem, o łącznej długości ok. 34 km. Tym samym w realizacji jest już cała, ok. 100-kilometrowa droga ekspresowa S19 między Lublinem a granicą woj. lubelskiego i mazowieckiego. Kierowcy korzystają już ze szlaku Via Carpatia na południe od Lublina.

Budowa szlaku Via Carpatia na tym fragmencie S19 została podzielona na sześć odcinków. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, która będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zbudujemy także m.in. mosty, wiadukty, drogi do obsługi ruchu lokalnego, trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych oraz urządzenia chroniące środowisko.

Do tej pory wyłoniono wykonawców czterech odcinków w woj. lubelskim:

  • granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski,
  • Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski,
  • obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (druga jezdnia),
  • Lubartów – Lublin.

Obecnie podpisano umowy na realizację dwóch ostatnich fragmentów drogi: Radzyń Podlaski – Kock oraz Kock – Lubartów. Wartość pierwszej z nich to ok. 626,5 mln. Umowa na budowę drugiego opiewa na ok. 390 mln zł. Łącznie wartość sześciu kontraktów, o długości w sumie ok. 100 km, to ok. 2,9 mld zł.

GDDKiA – kolejne osiem kilometrów szlaku Via Carpatia udostępnione kierowcom

Zadaniem wykonawców jest zaprojektowanie każdego z odcinków, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybudowanie trasy i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. Planujemy, że kierowcy będą mogli skorzystać z całej drogi w 2026 roku.

Radzyń Podlaski – Kock

Odcinek o długości ponad 18 km zrealizuje firma Polaqua. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Zaplanowano także dwa węzły drogowe: Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki na skrzyżowaniu z droga powiatową. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), dwa mosty oraz siedem wiaduktów, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Kock – Lubartów

Odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, zrealizuje konsorcjum firm Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Przebiegać on będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem DK19. Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

GDDKiA – Via Carpatia – stan realizacji

W ramach zadania powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Sześć odcinków S19 w woj. lubelskim w realizacji

  • gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (ok. 13,7 km), podpisana umowa na realizację,
  • Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski (ok. 22,3 km), podpisana umowa na realizację,
  • Radzyń Podlaski – Kock (ok. 18,1 km), podpisana umowa na realizację, 
  • obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni – ok. 7,8 km), podpisana umowę na realizację,
  • Kock – Lubartów (ok. 15,8 km), podpisana umowa na realizację, 
  • Lubartów – Lublin (ok. 23 km), podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do ZRID.

Kalendarium

S19 Radzyń Podlaski – Kock 

25 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie przetargu
wrzesień/październik 2021 r. - odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (Colas Polska, Strabag)
październik/listopad 2021 r. - KIO umorzyła i oddaliła odwołania
19 listopada 2021 r. - otwarcie ofert
29 czerwca 2022 r. - wybór najkorzystniejszej oferty (Polaqua)
lipiec/sierpień 2022 r. - obligatoryjna kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa UZP
1 września 2022 r. - zakończenie kontroli Prezesa UZP
15 września 2022 r. - podpisanie umowy

S19 Kock – Lubartów 

6 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie przetargu
11 października 2021 r. – otwarcie ofert
18 lutego 2022  r. – wybór najkorzystniejszej oferty (Strabag)
28 lutego 2022 r. – odwołanie Rubau Polska i Poltores od wyboru najkorzystniejszej oferty
28 czerwca 2022 – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (Rubau Polska i Poltores)
lipiec/sierpień 2022 r. – obligatoryjna kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa UZP
17 sierpnia 2022 r. – zakończenie kontroli Prezesa UZP
15 września 2022 r. – podpisanie umowy

Źródło: GDDKiA