GDDKiA – kolejne osiem kilometrów szlaku Via Carpatia udostępnione kierowcom

Oddano do ruchu ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem. To odcinek Zdziary – Rudnik nad Sanem. Tym samym w woj. podkarpackim kierowcy mają już do dyspozycji prawie 82 kilometry trasy S19.

– Po dzisiejszym udostępnieniu do ruchu kolejnego odcinka drogi S19, kierowcy mają już do dyspozycji ponad 213 km trasy Via Carpatia na terenie Polski. W samym województwie podkarpackim to blisko 82 km. – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
– Obecnie ponad 270 km Via Carpatii, jest w realizacji. W najbliższych latach sukcesywnie będziemy oddawać do ruchu kolejne odcinki tej niezwykle ważnej drogi. – dodał Szef GDDKiA.

Łączymy brzegi Doliny Dolnego Sanu

Odcinek o długości 8,2 km rozpoczyna się za funkcjonującym już w części węzłem drogowym Zdziary. Po przekroczeniu starej DK19, trasa przebiega nowym śladem przez kompleks leśny, po wschodniej stronie dotychczasowej drogi krajowej. W rejonie miejscowości Spokojna, ekspresówka odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz na przecięciu z przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65. Przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Most na Sanie

To najciekawszy element robót mostowych. Ma 392 metry długości i 30 metrów szerokości. Przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce (1. most w Grudziądzu w ciągu A1 – przęsło o długości 180 m, 2. most na POW w Warszawie – przęsło o długości 180 m, 3. most przez rz. San w ciągu S19 – przęsło o długości 142 m).

GDDKiA – od 20 lat dbamy o utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,50 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Przy budowie mostu wykorzystano 2 tys. ton stali zbrojeniowej i ponad 13 tys. m3  betonu. Powierzchnia obu jezdni sięga 9 tys. m2. Most pełni również funkcję ekologiczną jako przejście dla zwierząt na obu brzegach rzeki San.

Dane techniczne:

Długość obiektu – 392,70 m

Szerokość całkowita obiektu - 28,80 m

Wysokość ustroju nośnego:

– w przęsłach - 3,20 m

– nad podporami zalewowymi – 3,20 m

– nad podporami przęsła nurtowego - 7,10 m

Klasa obciążeń - klasa A

Klasa drogi na obiekcie - S

Posadowienie - pośrednie

Budowa w datach i liczbach

Wykonawcą prac była firma Mosty Łódź. Umowę podpisaliśmy 18 czerwca 2018 r. na kwotę 233 240 967,96 zł. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 18 kwietnia 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję ZRID uzyskaliśmy po 6 miesiącach, 4 października 2019 r. Roboty budowlane trwały 31 miesięcy.

GDDKiA – wydłużamy A2 na wschód od stolicy

Zakres robót obejmował wykonanie drogi dwujezdniowej wraz z budową obiektów inżynierskich. Oprócz wspomnianego wcześniej mostu na Sanie wybudowano jeszcze dwa obiekty mostowe w ciągu głównym trasy S19, sześć obiektów mostowych poprzecznych (w tym przejście dla zwierząt dużych górą) oraz siedem przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Do wykonania wszystkich obiektów inżynierskich zastosowano prawie 4 tys. ton stali zbrojeniowej i około 27 tys. m3 betonu. Na tym odcinku S19 wykonano także ponad 800 tys. m3 wykopów, milion m3 nasypów a wybudowane nawierzchnie to 210 tys. m2.  Jako ciekawostkę możemy podać, iż jeden z wykopów ma głębokość 13 metrów. Ponadto, na całym odcinku nasadzono 46 tys. sztuk różnych gatunków drzew, krzewów i pnączy.

S19 z dofinansowaniem UE

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19, który udostępniamy kierowcom, dofinansowana była ze środków UE. Odcinek Zdziary – Rudnik nad Sanem jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł.

Kalendarium

 • 30 kwietnia 2014 r. - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 27 lutego 2017 r. - ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę
 • 18 czerwca 2018 r. - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę
 • 18 kwietnia 2019 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID
 • 4 października 2019 r. - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID
 • 15 listopada 2019 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) – węzeł Nisko Południe (z węzłem) – całkowita wartość projektu: 917 408 465,64 zł, w tym dofinansowanie unijne: 468 342 018,53 zł
 • 29 kwietnia 2022 r. – oddanie odcinka do ruchu

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

 • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),
 • 42,2 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica oraz
  w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla),
 • 42,3 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza – Domaradz, Domaradz – Iskrzynia i Dukla – Barwinek, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik – Lutcza, dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka).

Źródło: GDDKiA