GDDKiA – z Nowych Marz do Dworzyska dwiema jezdniami

Udostępniony został do ruchu ostatni kilometr drugiej jezdni drogi ekspresowej S5 w okolicy węzła Świecie Zachód w Przechowie. To oznacza, że kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, już na całym odcinku Nowe Marzy – Dworzysko (węzeł Świecie Południe).

Jazda pełną szerokością drogi nie oznacza zakończenia prac. Na całym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Według deklaracji wykonawcy docelową organizację ruchu, a więc i zdjęcie ograniczenia prędkości, będziemy wdrażać stopniowo we wrześniu i październiku br., po zakończeniu pozostałych prac wykończeniowych.

Zakres inwestycji

Kontrakt na kontynuację projektowania i budowy podpisaliśmy w 27 kwietniu 2020 r., a w maju plac budowy został oficjalnie przekazany nowemu wykonawcy – firmie Budimex. W ramach inwestycji powstaje m.in. kładka dla pieszych, nowe wiadukty, przejścia dla zwierząt średnich i dużych oraz przepusty. Powstały także drogi dojazdowe, które zostały odpowiednio połączone z istniejącym układem dróg lokalnych. Powstał też węzeł Sartowice, a istniejące węzły Nowe Marzy (A1), Świecie Północ, Świecie Zachód i Świecie Południe zostały rozbudowane. Istniejąca od dwóch dekad obwodnica Świecia została rozbudowana o drugą jezdnię po istniejącym pasie rezerwowym.

GDDKiA – Via Carpatia – stan realizacji

Cały odcinek budowany jest w śladzie dotychczasowej DK5, stąd liczne zmiany organizacji ruchu umożliwiające prowadzenie otwieranie nowych frontów robót z zachowaniem ciągłości ruchu, bezpieczeństwa podróżujących jak i osób pracujących na budowie.

Pozostałe odcinki

Budowa drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko – pomorskim, o łącznej długości 128 kilometrów, została podzielona na siedem odcinków realizacyjnych. Na piątym, udostępnionym jesienią ub. roku, 10-kilometrowym odcinku Białe Błota – Szubin 31 sierpnia planujemy wdrożenie stałej organizacji ruchu. To oznacza, że kierowcy będą mogli poruszać się z docelową prędkością 120 km/h.

GDDKiA – pierwsza inwestycja z programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

Z kolei na pozostałym 22-kilometrowym odcinku z Dworzyska do Aleksandrowa (węzeł Bydgoszcz Północ) kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po jednym pasie pomiędzy węzłami Gruczno i Trzeciewiec. Natomiast na 4-kilometrowym odcinku omijającym Aleję dębową w Borównie, dostępny jest pełny przekrój z dwoma psami ruchu. Wykonawca deklaruje w tym wypadku dokończenie prac umożliwiających udostępnienie obu pasów sukcesywnie do przełomu września i października br.

S5 połączy trzy duże miasta

Zakończenie prac przy budowie drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim oznacza udostępnienie do ruchu łącznie 128 kilometrów drogi. Tym samym kierowcy zyskają szlak łączący Wrocław, Poznań i Bydgoszcz z autostradą A1 w okolicy Grudziądza. Łączny koszt inwestycji to ok. 3,4 mld zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to prawie 1,8 mld zł.

Źródło: GDDKiA