GDDKiA – kolejny odcinek Via Carpatia w realizacji

Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 22 km drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego. Tym samym rozpoczyna się realizacja kolejnego odcinka trasy Via Carpatia w woj. lubelskim.

Zgodnie z umową drogę ekspresową wybuduje wyłoniona w przetargu firma Stecol Corporation za ok. 570,7 mln zł. Wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych. To oznacza, że nowym odcinkiem pojedziemy w I połowie 2026 r. Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

S19 wydłuży się o kolejne 22 km

Odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica – w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Ponadto wybudowane zostaną: cztery mosty, jedenaście wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

GDDKiA – kolejne osiem kilometrów szlaku Via Carpatia udostępnione kierowcom

Via Carpatia w województwie lubelskim

To kolejny odcinek Via Carpatia, jaki zostanie wybudowany w woj. lubelskim. W lutym br. rozpoczęła się realizacja S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Miedzyrzeca Podlaskiego (ok. 13,7 km). Wyłoniliśmy wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje ok. 18-kilometrowy odcinek S19 Radzyń Podlaski – Kock. Trwa obligatoryjna kontrola uprzednia tego postępowania.

GDDKiA – Via Carpatia udostępnia kierowcom cztery kolejne odcinki S19

W kwietniu 2022 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (ok. 7,8 km). Trwa przetarg na ok. 16-kilometrowy odcinek między Kockiem a Lubartowem, gdzie ponownie wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Z kolei wykonawca odcinka Lubartów – Lublin pracuje nad dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Droga ekspresowa S19, czyli międzynarodowy szlak transportowy Via Carpatia, w woj. lubelskim będzie liczyć ok. 200 km. Kierowcy korzystają już z 94 km tej trasy. W realizacji jest 67 km, a w przetargu 34 km drogi S19.

Źródło: GDDKiA