GDDKiA – A2 Łódź – Warszawa planowane poszerzenie w systemie tradycyjnym

Dobudowa dodatkowych pasów na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą powinna zostać zrealizowana w systemie tradycyjnym. Taki jest jeden z wniosków po przeprowadzonych w I kwartale br. konsultacjach rynkowych. Realizacja w tej formule pozwoli na optymalne przygotowanie się do budowy oraz ograniczenie ryzyka związanego z cenami materiałów i usług na rynku.

W pierwszej kolejności ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego. Planowane do ogłoszenia już w wakacje postępowanie obejmie opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dopiero później wyłonimy wykonawcę rozbudowy A2.

Spójność rozwiązań i większa przewidywalność rynku

Realizacja inwestycji w systemie tradycyjnym zagwarantuje nam zarówno spójność rozwiązań projektowych, jak i optymalne przygotowanie się do podziału inwestycji na odcinki realizacyjne. Pozwoli także potencjalnym wykonawcom na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i złożenie ofert, które będą uwzględniały przewidywalny poziom cen materiałów i usług oraz ewentualne ryzyka. Obecnie głównym celem całej, szeroko rozumianej branży infrastrukturalnej jest utrzymanie płynności i stabilności rynku. Wybór takiej formuły realizacji inwestycji wpisuje się w ten cel i stanowi element szeregu działań podejmowanych przez GDDKiA w związku z aktualną sytuacją rynkową.

GDDKiA – wydłużamy A2 na wschód od stolicy

System tradycyjny to także możliwość odpowiedniego zaplanowania organizacji całej budowy i kompleksowego zastosowania przyjętych rozwiązań technologicznych. Rozbudowa autostrady pod ruchem to wielkie przedsięwzięcie, dlatego rozpoczęcie prac od przygotowania projektu pozwoli na zminimalizowanie ewentualnych ryzyk.

GDDKiA – kolejne osiem kilometrów szlaku Via Carpatia udostępnione kierowcom

Sama dokumentacja będzie dotyczyła rozwiązań technicznych dla rozbudowy A2 o dodatkowe pasy ruchu oraz działań usprawniających organizację ruchu na istniejącej sieci drogowej w czasie rozbudowy autostrady.

Konsultacje rynkowe

W związku z planowanym poszerzeniem autostrady A2 Łódź – Warszawa zorganizowano serię spotkań z podmiotami, które zgłosiły chęć udziału w konsultacjach rynkowych. Wspólnie z firmami i uczelniami wymieniono się wiedzą i doświadczeniami oraz uzyskaliśmy informacje przydatne do przygotowania

A2 Łódź – Warszawa

Poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy ruchu będzie pierwszym, na taką skalę, tego rodzaju projektem realizowanym pod ruchem. W miejscu szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 km, dobudowane będą dodatkowe pasy ruchu. Przeprowadzone konsultacje rynkowe na etapie opracowywania dokumentów do planowanych zamówień, pozwolą jak najlepiej przygotować się do przetargu. Wszystko po to, aby czas realizacji inwestycji, dobór rozwiązań oraz również sama realizacja przebiegły jak najsprawniej.

Mniejsze utrudnienia, większe bezpieczeństwo

W procesie realizacji tej inwestycji kluczowa jest też minimalizacja utrudnień dla kierowców oraz zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników ruchu i pracowników wykonawcy. Kwestie BRD są tu szczególnie istotne, ze względu na prowadzenie prac na czynnej autostradzie.

Podczas konsultacji rozmawiano zarówno o kwestiach organizacyjnych związanych z prowadzeniem prac pod ruchem, jak i o wykorzystaniu destruktu, tunelach technicznych pod autostradą czy też zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. To zwiększy przepustowość trasy oraz ułatwi szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: GDDKiA