GDDKiA – ruszyła budowa centrum Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

Kluczowym elementem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) będzie jego system centralny – oprogramowanie oraz infrastruktura sprzętowa. Prace nad oprogramowaniem, prowadzone w ramach projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD), rozpoczęły się w listopadzie 2021 r. Prowadzi je firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima.

System centralny tworzony jest od podstaw i zaprojektowany pod konkretne potrzeby GDDKiA. To system informatyczny, który składa się z oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej (m.in. serwery, macierze, urządzenia aktywne sieci, systemy operacyjne, oprogramowanie wirtualizacyjne) zainstalowanych w centrach przetwarzania danych (CPD), umożliwiających prawidłowe i zgodne z wymaganiami technicznymi funkcjonowanie całości systemu.

Na system centralny składa się wiele komponentów. Został on podzielony na poszczególne moduły. Jednym z nich jest moduł ITS, którego zadaniem jest przetwarzanie danych pozyskanych na drogach, a także realizowanie procesów zarządzania ruchem, takich jak np. wyświetlanie komunikatów na znakach zmiennej treści. Z kolei moduł inwentaryzacyjny będzie służył do gromadzenia danych dotyczących infrastruktury znajdującej się w zarządzie GDDKiA oraz działań wykonywanych w ramach jej bieżącego utrzymania i rozwoju. Jednym z modułów systemu centralnego, najważniejszego z punktu widzenia użytkowników dróg, jest portal prezentacyjny, gdzie publikowane będą wszelkie dane dotyczące sytuacji drogach.

GDDKiA – ruszają prace przy remoncie autostrady A4

Wchodząca w skład systemu centralnego infrastruktura sprzętowa zostanie zlokalizowana w budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) oraz w pomieszczeniach regionalnych Centr Zarządzania Ruchem (CZR).

GDDKiA – estakady już na podporach, S3 pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa w Lubawce

Celem działania KSZR jest proces obejmujący etapy zbierania i gromadzenia danych, przekazywania ich do systemu centralnego oraz późniejszego przetwarzania i udostępnienia, co zostało przedstawione na schemacie.

Źródło: GDDKiA