GDDKiA – ruszają prace przy remoncie autostrady A4

Po zakończeniu przerwy zimowej wykonawca wznawia prace związane z remontem autostrady A4 na odcinku pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego. W 2021 roku prace skupiły się na dwóch etapach – zarówno na jezdni południowej (w kierunku Katowic), jak i północnej (w kierunku Wrocławia). Łącznie odnowiono nawierzchnię na około 13 km wraz z remontem na węźle Kędzierzyn-Koźle.

Prace zaplanowane w tym roku realizowane będą w trzech etapach. Początkowo na jezdni południowej (w kierunku Katowic) – najpierw na 2,5-kilometrowym odcinku w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Góra św. Anny, a następnie na 7-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy woj. opolskiego i śląskiego wraz z węzłem Strzelce Opolskie. W kolejnym etapie zaplanowano remont jezdni północnej (w kierunku Wrocławia) na długości 7 kilometrów.

Wprowadzamy zmianę organizacji ruchu

Od 21 do 22 marca 2022 r. wykonawca zaplanował ustawianie barier ochronnych w okolicach MOP-u Góra św. Anny (na jezdni północnej w kierunku Wrocławia od km 264 do km 266). W związku z tymi pracami na przedmiotowym odcinku nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu, a pojazdy będą się poruszały pasem prawym. Od 22 marca planujemy rozpoczęcie prac na jezdni południowej i tym samym ruch  zostanie przekierowany na jezdnię północną z przekrojem 2+2 (po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i Wrocławia). Przeciwne kierunki ruchu będą rozdzielone barierami ochronnymi.

GDDKiA – wiosną przybędzie tablic STOP Zły kierunek

W dniach od 23 do 25 marca 2022 r. zaplanowano prace przy ustawianiu barier dla kolejnego etapu (od km 274 do km 282). W weekend (26-27 marca) zaplanowano zamknięcie dla ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Katowic) wraz z węzłem Strzelce Opolskie. Tym samym ruch z jezdni południowej zostanie przełożony na jezdnię północną z przekrojem 2+1 (2 pasy w kierunku Wrocławia, 1 w kierunku Katowic).

Wyznaczony objazd ze względu na zamknięcie węzła Strzelce Opolskie:

– dla kierowców jadących od strony Katowic – zjazd na węźle Kędzierzyn-Koźle, następnie DW426 oraz DK94 w Strzelcach Opolskich,

– dla kierowców jadących od strony Wrocławia – zjazd na węźle Kędzierzyn-Koźle, następnie DW426 oraz DK94 w Strzelcach Opolskich.

Remont na obu jezdniach

Całe zadanie przewiduje remont jezdni południowej (w kierunku do Katowic) na odcinku o długości około 17,5 km oraz jezdni północnej (w kierunku do Wrocławia) na odcinku o długości około 12,1 km. Remont obejmuje także wymianę nawierzchni na dwóch węzłach drogowych: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres robót jest to zadanie realizowane od III kw. 2021 r. do III kw. 2022 r.

GDDKiA – działania na istniejącej sieci dróg krajowych. Podsumowanie 2021 r. i plany na 2022 r.

Jakie prace realizujemy

Remont autostrady A4 przewiduje wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej, a w niektórych miejscach również wymianę podbudowy. Na przejazdach awaryjnych zamontowane zostaną bariery linowe, a na nowej nawierzchni zostanie położone oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Remont obejmuje także wymianę barier betonowych, budowę systemu odwodnienia drogi oraz prace na czternastu obiektach mostowych.

Poprawiamy komfort jazdy na A4

Od 2013 r. wyremontowaliśmy około 150 km autostrady A4 z całego liczącego ponad 170 km odcinka (w podziale na jezdnię północną i południową) w woj. opolskim. Konieczność przeprowadzania sukcesywnych remontów to standardowa procedura po kilkunastu latach eksploatacji. Na nawierzchni pojawiły się spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe, wymagające coraz częstszych interwencji. Remont to przede wszystkim poprawa warunków jazdy i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom autostrady.

Źródło: GDDKiA