GDDKiA – będzie bezpieczniej na mostach, wiaduktach i estakadach

Rozpoczął się montaż zabezpieczeń prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych. Zabezpieczania zamontowane zostaną w 42 lokalizacjach na autostradach A1 i A4 oraz na drogach ekspresowych S1, S52 i S86.

Po inwentaryzacji na sieci dróg krajowych w całym kraju zidentyfikowano w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km. W sumie, na obiektach w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA, zamontowano kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed możliwością upadku z wysokości. W województwie śląskim, około trzema tysiącami tabliczek, oznakowano 235 prześwitów o łącznej długości blisko 15,5 km.

Czas na siatki 

Kolejnym etapem, w miejscach, gdzie na trasie brakuje oświetlenia, a prześwit stanowi zagrożenie upadkiem, będą zamontowane dodatkowe zabezpieczenia. W zależności od rodzaju obiektu będzie dobierany rodzaj zabezpieczenia. Mogą to być płyty ażurowe oraz siatki wykonane z tworzywa sztucznego lub drutu.

GDDKiA – oznakowanie dróg krajowych (wyniki ankiety)

Umowa

Zgodnie z podpisaną w listopadzie br. umową, zakończenie montażu wszystkich zabezpieczeń powinno nastąpić do 30 grudnia 2021 r. Wartość umowy to około 1,4 mln zł. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji zaprojektowania oraz wykonania zabezpieczenia 42 prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych. Zabezpieczenia te uchronią osoby przed ewentualnym upadkiem z wysokości.

GDDKiA – rozpoczęto pomiary jakości powietrza w rejonie S2 na Ursynowie

Powstaną cztery zabezpieczania na A1, dwadzieścia siedem na A4, cztery na S1, sześć na S86 oraz jedno na S52. Poniżej załączamy szczegółową listę wraz z lokalizacją.

Źródło: GDDKiA