GDDKiA – rozpoczęto pomiary jakości powietrza w rejonie S2 na Ursynowie

Konsorcjum w składzie Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, rozpoczęło badanie jakości powietrza w rejonie tunelu realizowanej drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów.

Umowa o wartości ok. 3,8 mln zł została podpisana 6 września 2021 roku. Wykonawca w ciągu ok. 20 miesięcy dokona wszystkich niezbędnych pomiarów i badań powietrza atmosferycznego zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 20 października 2017 roku.

GDDKiA – kolejne kilometry szlaku Via Carpatia udostępnione kierowcom

GDDKiA – oznakowanie dróg krajowych (wyniki ankiety)

Zakończenie prac związanych z dostarczeniem wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonaniem analizy porealizacyjnej w zakresie ich badania przewidywane jest na II kw. 2023 r. Natomiast wstępne wyniki planujemy otrzymać po czterech miesiącach od oddania tunelu do użytkowania.

Źródło: GDDKiA