GDDKiA – obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 dostępna dla kierowców

Kierowcy mogą już korzystać z 11,5-kilometrowej obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Z oddawaną dzisiaj do ruchu obwodnicą Niemodlina, od początku roku udostępniliśmy kierowcom 177 km nowych dróg. Do końca roku zostało niewiele czasu jednak podtrzymujemy swoje plany i do 31 grudnia planujemy kolejne otwarcia nowych odcinków – powiedział Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Opolszczyzna stawia na obwodnice!

Obwodnica Niemodlina jest jedną z czterech obwodnic realizowanych obecnie przez GDDKiA w woj. opolskim. Na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są również obwodnice Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40, Olesna w ciągu przyszłej S11 i Praszki w ciągu DK45. Łączna długość obwodnic powstających na terenie woj. opolskiego wynosi około 63 km.

Od prac przygotowawczych do realizacji

Przygotowania do budowy obwodnicy Niemodlina trwały od kilku lat. Decyzję środowiskową otrzymaliśmy we wrześniu 2010 r., a w maju 2018 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót, konsorcjum firm MOTA-ENGIL Central Europe S.A. i Himmel Papesch Opole. Prace zostały wycenione na 264 162 952 zł. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana w lipcu 2019 r.

GDDKiA – kolejne 12 kilometrów A1 do dyspozycji kierowców

Zakres inwestycji

Nowa trasa o długości ok. 11,5 km omija Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Rozpoczyna się czterowlotowym rondem przed miejscowością Brzęczkowice i na końcowym odcinku łączy się z obecnym przebiegiem DK46, tuż przed autostradą A4 i węzłem Opole Zachód. Początkowo, na niemal 5-kilometrowym odcinku, jest to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpoczyna się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Wybudowana obwodnica Niemodlina to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma węzłami drogowymi – Niemodlin i Sosnówka. W ramach zadania wybudowano 18 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższy, blisko 300-metrowy most nad rzeką Ścinawą Niemodlińską.

Korzyści z inwestycji

Dzięki realizacji tej inwestycji wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy zarówno z Niemodlina, jak i z Brzęczkowic oraz Sosnówki. Znacznie poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą trasą.

GDDKiA – zmiany na Placach i Stacjach Poboru Opłat na A2 i A4

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego. W znaczny sposób skróci czas podróżujących na odcinku pomiędzy Opolem a Kłodzkiem oraz w ruchu międzynarodowym między Polską a Czechami. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój gospodarczy terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46 oraz w całym województwie opolskim.

Źródło: GDDKiA