GDDKiA – zmiany w organizacji ruchu na S17 między węzłem Lubelska a Kołbielą

Wykonawca wprowadza stałą organizację ruchu na S17 pomiędzy węzłem Lubelska a Kołbielą. Dla kierowców oznacza to likwidację ograniczeń prędkości do 80 km/h, które zostały wprowadzone z uwagi na toczące się prace. Kierowcy mogą już jeździć z prędkością do 120 km/h w obu kierunkach. 

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do węzła Kurów Zachód była podzielona na siedem odcinków o łącznej długości ok. 95 km. Koszt prac budowlanych wyniósł ok. 2,6 mld zł, z czego dofinansowanie z UE to prawie 1,8 mld zł (wraz z odcinkiem S12 od węzła Kurów Zachód do mostu na Wiśle w Puławach). Trasa znacznie skróciła czas podróży między Lublinem a Warszawą. Kierowcy mają już do dyspozycji ok. 180 km drogi ekspresowej od Piask w woj. lubelskim niemal do samej Warszawy, omijając obwodnicami Lublin czy Kołbiel.

Zmiana limitów prędkości, ale apel o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu nadal aktualny!  

Jak wynika ze statystyk, nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do panujących warunków, to przyczyna średnio co piątego wypadku. Ponad 20 proc. ofiar wypadków na drogach krajowych to zabici z powodu zbyt szybkiej jazdy. Dlatego prosimy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód 

Dobiegają końca prace związane z budową węzła Lubelska w ciągu S17. Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe związane z profilowaniem i humusowaniem terenu. 24 lutego br. złożony został do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla dróg serwisowych przyległych do węzła, ciągu głównego S17 oraz pozostałych łącznic: Mińsk Mazowiecki – Warszawa Wschód (Zakręt), Warszawa Wschód (Zakręt) – Mińsk Mazowiecki, Warszawa Wschód (Zakręt) – POW i POW – Warszawa Wschód (Zakręt).

GDDKiA – najkorzystniejsza oferta na system zarządzania ruchem na A1 i A2

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie planowane jest wdrożenie czasowej organizacji ruchu, która umożliwi przeniesienie komunikacji miejskiej na drogi serwisowe, oddanie do użytkowania kładki dla pieszych nad S17 oraz uruchomienie wszystkich relacji na węźle Lubelska. Termin zakończenia robót może ulec zmianie za sprawą procedowanego aneksu wydłużającego czas na ukończenie kontraktu.

Dalszy odcinek pomiędzy węzłami Lubelska i Warszawa Wschód (Zakręt) ma zaawansowanie prac na poziomie ok. 43 proc. Wykonawca realizuje roboty drogowe (nasypy, wykopy), mostowe (ściany oporowe na węźle Warszawa Wschód (Zakręt) oraz branżowe (kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny i kolizje energetyczne). W sobotę zaplanowane zostało wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zmiana będzie polegała na przeniesienie ruchu z istniejącej DK17 na wschodnią drogę serwisową.

Skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 17 będzie przeniesione w kierunku Mińska Mazowieckiego, a ruch będzie poprowadzony przez rondo zlokalizowane w okolicach drogi serwisowej po wschodniej stronie DK17. Od ul. Górnej w rejonie styku węzłów Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska ruch ponownie zostanie skierowany na istniejącą DK17. Następnie wykonawca przystąpi do robót na ciągu głównym obu jezdni przyszłej S17. Obecnie trwa weryfikacja roszczeń terminowych wykonawcy, które zakładają przedłużenie czasu na ukończenie kontraktu.

Źródło: GDDKiA