Daimler planuje rozdzielenie swojej działalności na dwa niezależne przedsiębiorstwa

Daimler planuje głęboką zmianę w strukturze koncernu, chcąc w przyszłości lepiej wykorzystać potencjał wszystkich gałęzi swojego biznesu – oraz wiedząc, że przyszłością motoryzacji są rozwiązania informatyczne i bezemisyjność.

Rada nadzorcza i zarząd koncernu Daimler podjęły decyzję, że poddadzą ewaluacji projekt wydzielenia (spin-off) działalności związanej z samochodami ciężarowymi i autobusami, po czym zaczną się przygotowania do samodzielnego wejścia spółki Daimler Truck na giełdę. Większość udziałów Daimler Truck ma trafić do dzisiejszych akcjonariuszy koncernu Daimler. W rezultacie tych zmian Daimler Truck ma uzyskać pełną biznesową swobodę i posiadać odtąd własną strukturę ładu korporacyjnego (corporate governance) z niezależnym przewodniczącym rady nadzorczej. Podjęte zostały starania o to, by spółka Daimler Truck spełniła kryteria włączenia do indeksu DAX. Według obecnego planu cała operacja zakończy się do końca roku 2021, kiedy to firma Daimler Truck ma już być notowana na giełdzie frankfurckiej. Zapowiedziano także późniejszą zmianę nazwy z „Daimler” na „Mercedes-Benz”.

Uproszczenie struktury koncernu Daimler: powstaną dwa silne, niezależne od siebie przedsiębiorstwa

„Jest to dla koncernu Daimler moment historyczny – początek głębokiego przeobrażenia. Mercedes-Benz Cars & Vans oraz Daimler Trucks & Buses to firmy działające w odmiennych branżach, na rzecz różnych grup klientów, z odmiennymi ścieżkami technologicznymi i potrzebami kapitałowymi. Mercedes-Benz to marka samochodów luksusowych, która bardzo wymagającym klientom oferuje najbardziej pożądane samochody świata. Daimler Truck dostarcza wiodące na tle swojej branży rozwiązania i usługi transportowe. Gałęzie przemysłu, w których działają obie te firmy, przechodzą gruntowne zmiany technologiczne i strukturalne. Podążanie w rytmie tych przeobrażeń będzie efektywniejsze, jeśli nasze firmy będą działały jako niezależne podmioty, dysponujące znaczną płynnością netto i wolne od ograniczeń wynikających ze struktury konglomeratowej”, powiedział Ola Källenius, prezes zarządu Daimler i Mercedes-Benz.

W ramach tej restrukturyzacji zarówno Mercedes-Benz, jak i Daimler Truck mogą liczyć na biznesowe wsparcie ze strony spółek świadczących usługi finansowe i mobilnościowe. Ich precyzyjnie dopasowane rozwiązania w zakresie kredytowania, leasingu i mobilności posłużą zwiększaniu sprzedaży oraz wzmacnianiu satysfakcji i lojalności klientów. W tym celu koncern zamierza wykorzystać zasoby i personel dzisiejszej Daimler Mobility – na potrzeby zarówno Mercedes-Benz, jak i Daimler Truck.

„Wierzymy w finansową i operacyjną prężność obu naszych biznesowych filarów. Jesteśmy przekonani, że wzajemne uniezależnienie ich zarządów oraz struktur ładu korporacyjnego pozwoli obu podmiotom jeszcze sprawniej działać, jeszcze ambitniej inwestować, a także jeszcze skuteczniej wypracowywać u siebie wzrost i kooperację. Wszystko to sprawi, że staną się mocniejsze i bardziej konkurencyjne”, wyjaśnił Källenius.

Daimler Truck celuje we wzrost i nowe technologie

Daimler Truck zamierza wytworzyć dla swoich akcjonariuszy wartość dodaną – przez to, że przedsiębiorstwo będzie jeszcze szybciej realizowało swoje plany strategiczne, uzyskiwało lepszą rentowność i dalej rozwijało bezemisyjne technologie napędowe do samochodów ciężarowych i autobusów.

„To kluczowy moment dla Daimler Truck. Dzięki niezależności zyskujemy nowe szanse, stajemy się bardziej transparentni. Zamierzamy dalej rosnąć i utrzymać pozycję lidera w dziedzinie napędów alternatywnych i automatyzacji. Wypuszczając na rynek ciężarówki zasilane akumulatorami i ogniwami elektrycznymi, a także zdobywając silną pozycję w zakresie jazdy zautomatyzowanej, całkiem jasno zdefiniowaliśmy już, ku jakiej przyszłości zmierzamy. Dalszy rozwój technologiczny przyspieszymy starannie dobieranymi partnerstwami, aby móc szybko oferować klientom produkty najwyższej jakości”, oświadczył Martin Daum, członek zarządu koncernu Daimler oraz prezes zarządu Daimler Truck.

„Daimler Truck już dziś opiera się na solidnym fundamencie finansowym, mamy bardzo solidny model biznesowy. Zamierzamy udoskonalać nasz system zarządzania przepływami gotówki – a umiemy radzić sobie z nieuniknionymi w tej branży cyklami rynkowymi. Umiejętności tej dowiedliśmy po raz kolejny w czasie wielkiego globalnego skurczenia się gospodarki związanego z epidemią COVID-19. Wyznaczyliśmy sobie jasne strategie, jeśli chodzi o zwiększanie swojej wydajności finansowej i o szybsze osiąganie założonych celów. Wykorzystamy siłę tkwiącą w naszych szeroko znanych, globalnych markach, a także sprzyjające nam efekty skali i swoje techniczne know-how, aby w przyszłości wśród konkurentów z branży wieść prym także pod względem wysokości zysku z kapitału”, dodał Daum.

Unimog świętuje 70 lat z koncernem Daimler

Daimler Truck jest największym na świecie producentem samochodów ciężarowych i autobusów, który plasuje się na czołowych pozycjach rynkowych w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz posiada w skali całego globu ponad 35 głównych lokalizacji. Pod dachem firmy Daimler Truck, zatrudniającej ponad 100 tysięcy pracowników, połączonych jest siedem marek: BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses oraz Western Star. W roku 2019 Daimler Truck dostarczył klientom łącznie ok. pół miliona aut ciężarowych i autobusów. Obrót firmy za rok 2019 wyniósł 40,2 mld euro ze sprzedaży ciężarówek oraz 4,7 mld euro z autobusów. Z kolei zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą odpowiednio 2,5 mld euro (ciężarówki) i 283 mln euro (autobusy).

Ważny krok z punktu widzenia klientów, akcjonariuszy i pracowników

Zdaniem Manfreda Bischoffa, przewodniczącego rady nadzorczej koncernu Daimler, planowane wejście na giełdę stanowi ważny krok, który zaowocuje wygenerowaniem wartości dodanej: „Mercedes-Benz i Daimler Truck rozpoczynają tę transformację dysponując olbrzymią siłą. Jesteśmy przekonani, że nowa niezależność jeszcze bardziej je wzmocni i pozwoli każdej z nich jeszcze lepiej obsługiwać swoją grupę klientów. Jeśli weźmiemy pod uwagę ich odmienność, jeśli chodzi o profil zysku z kapitału oraz o potrzeby kapitałowe, to zalety rozdzielenia się na dwa niezależne podmioty widać jak na dłoni. Jesteśmy pewni, że rynki kapitałowe docenią korzyści, jakie da im zainwestowanie w wyraziściej sprofilowane przedsiębiorstwa typu pure play. Ostateczna decyzja w sprawie spin-offu zapadnie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które ma odbyć się w trzecim kwartale roku 2021”.

Również Michael Brecht, przewodniczący łącznej rady zakładowej w koncernie Daimler, opowiada się jednoznacznie za wdrożeniem tych planów: „W naszej gałęzi przemysłu następuje szybka transformacja. Aby dotrzymać jej kroku, musimy odważniej i szybciej decydować się na inwestowanie w innowacje. W tym celu, dodatkowo oprócz bieżących planów finansowych, zamierzamy utworzyć na potrzeby Daimler Truck kolejny fundusz inwestycyjny, opiewający na 1,5 miliarda euro. Pozwoli on nam inwestować w nowe produkty i technologie – świeże pomysły zamierzamy wdrażać aktywnie. Stworzy to lepsze perspektywy dla naszych lokalizacji i zabezpieczy nam zatrudnienie. Ponadto do końca dekady obowiązywać będą porozumienia zawarte z radą zakładową, np. to dotyczące ochrony socjalnej. Mercedes-Benz i Daimler Truck odniosą z planowanego usamodzielnienia liczne korzyści, a my będziemy nadal energicznie dbać o interesy naszych koleżanek i kolegów. Dostajemy unikalną szansę aktywnego i trwałego wpłynięcia na to, jak będą funkcjonowały lokalizacje związane z pojazdami użytkowymi – i to od produkcji po działalność serwisową. Tym sposobem wpiszemy się do kolejnego rozdziału sukcesów Daimler Truck”.

Szczegóły zostaną przedstawione na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w III kwartale

W ramach planowanej operacji Daimler ma zamiar przekazać swoim akcjonariuszom większość udziałów w spółce Daimler Truck. Liczba akcji Daimler Truck, które otrzymają wtedy akcjonariusze koncernu Daimler, uzależniona będzie od wielkości dotychczasowego udziału. Daimler chce przy tym zachować mniejszościowy udział w Daimler Truck. Tak więc reprezentacja koncernu Daimler w radzie nadzorczej spółki Daimler Truck będzie dodatkowym odzwierciedleniem planowanego podziału strukturalnego.

Podjęta właśnie decyzja dopiero zapoczątkowuje proces konkretyzowania całej operacji. Pełny zestaw szczegółów dotyczących finansowo-technicznej realizacji poznamy więc później. Chodzi m.in. o kwestię tego, jak duża część Daimler Truck trafi na giełdę, oraz w jakiej proporcji akcje Daimler Truck zostaną przekazane akcjonariatowi koncernu Daimler.

Wszelkie dalsze, szczegółowe objaśnienia na temat planowanego rozdzielenia pól działalności akcjonariusze koncernu Daimler mają usłyszeć na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w trzecim kwartale 2021 r. Podczas tego zgromadzenia udziałowcy zostaną poproszeni o wymaganą zgodę na całe przedsięwzięcie.

Źródło: Daimler