GDDKiA – aktualne realizacje

Polska w dalszym ciągu jest największym placem budowy inwestycji drogowych w Europie. To olbrzymi rynek, a kontrakty zlecane przez GDDKiA napędzają polską gospodarkę. Szczególnie teraz, w dobie pandemii COViD-19, zachowana jest stabilność sektora budowlanego. Skutecznie rozliczane są również środki Unii Europejskiej przyznane na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Epidemia nie zatrzymała polskich inwestycji. W przeciwieństwie do innych krajów, Polska utrzymała place budów, dzięki czemu ocaliliśmy bardzo dużo miejsc pracy, a polska gospodarka nie odczuła kryzysu tak dotkliwie, jak wiele światowych gospodarek – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Pomimo pandemii koronawirusa realizujemy nasze inwestycje oraz ogłaszamy przetargi i podpisujemy umowy na kolejne, nowe odcinki. Zachęcamy wykonawców do sprawnej realizacji budów, by przerzucać siły na nowe zdania. Przyspieszamy płatności za wykonane prace, aby firmy wykonawcze przeszły przez ten trudny czas bez większych perturbacji – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA – program budowy 100 obwodnic – stan realizacji

W realizacji mamy 97 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 o łącznej długości ponad 1230 km, w tym blisko 139 km autostrad, ok. 952 km dróg ekspresowych i ok. 140 km dróg niższych klas.  Większość tych zadań realizowana jest w trybie „Projektuj i buduj” i w zależności od daty podpisania umowy część z nich jest na etapie projektowania i uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub fizycznie w budowie.

W tym roku oddano do ruchu niemal 90 km dróg:

 • DK28 obwodnica Sanoka (6,7 km)
 • S61 II jezdnia obwodnicy Szczuczyna (6,6 km)
 • S3/A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica, trwają ostatnie prace przy budowie przejścia dla zwierząt, za sprawą których jezdnia jest zwężona. Jeszcze w listopadzie przywrócony zostanie normalny ruch (3,5 km)
 • DK20 obwodnica Węgorzyna (1 km)
 • S17 węzeł Lubelska – początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)
 • S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)
 • S10 II jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa, trwa przebudowa istniejącej jezdni i przed końcem roku powinniśmy pojechać obiema jezdniami (6,4 km)
 • A2 węzeł Lubelska – węzeł Halinów (5,6 km)
 • A2 węzeł Halinów – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego (9,2 km)
 • DK73 obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej (6,9 km)
 • S5 Szubin Północ – Żnin Północ (19,3 km)

Do końca roku planowane jest udostępnienie do ruchu kolejnych ok. 45 km:

 • S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie (13,5 km)
 • S10 obwodnica Wałcza (17,8 km)
 • S2 POW węzeł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km)
 • S2 POW węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska (7,45 km)

Warto podkreślić, że wydłuża się również nowa jezdnia przyszłej autostrady A1 na długości ponad 80 km pomiędzy Tuszynem i Częstochową, z której już korzystają kierowcy. Z końcem października było to 34 km, a w listopadzie dojdą kolejne fragmenty i kierowcy będą mieć do dyspozycji ok. 54 km. Dla kierowców oznacza to jazdę po równej betonowej nawierzchni, a dla wykonawców możliwość rozbiórki starej jezdni dawnej „gierkówki” i budowę nowej. W przyszłym roku kierowcy pojadą pierwszymi kompletnymi odcinkami A1, a całością w listopadzie 2022 roku, po zakończeniu prac na najdłuższym odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem.

Ogłaszamy kolejne przetargi

W ramach realizacji PBDK 2014-2023 w przetargu mamy kolejnych 25 zadań o łącznej długości blisko 361 km, w tym ok. 82 km to autostrady, blisko 272 km drogi ekspresowe ok. 7 km dróg niższych klas. Niedawno ogłosiliśmy dwa z czterech przetargów na przedłużenie A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, S6 na II jezdnię obwodnicy Słupska oraz dziesiąty przetarg na S19 w woj. podlaskim (Boćki – Malewice). Otwarte oferty są weryfikowane przez komisje przetargowe, a następnie ogłaszane kolejne wybory tych najkorzystniejszych. Do końca 2020 roku ogłoszone zostaną kolejne przetargi. Niektóre z rozstrzygnięć są podważane przez startujących w przetargach wykonawców. Tak było chociażby na S19 Białystok Zachód – Księżyno, gdzie odrzucono najtańszą ofertę tureckiej firmy, która odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Tam jednak podtrzymano stanowisko GDDKiA. Z kolei w przypadku odcinka S1 Mysłowice – Oświęcim, po decyzji KIO o przywróceniu chińskiej firmy do udziału w przetargu, trwa postępowanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

Kontynuacja budowy po nierzetelnych firmach

GDDKiA traktuje wszystkich potencjalnych lub obecnych wykonawców jednakowo, licząc na rzetelną realizację kontaktu. Jednak, jeśli prace na budowie postępują bardzo wolno, a wykonawca pomimo wykorzystania przez GDDKiA wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących nadal nie realizuje swoich obowiązków, podejmujemy trudną decyzję o odstąpieniu od umowy. Tak w poprzednich latach było z kilkoma nierzetelnymi wykonawcami, polskimi i zagranicznymi. Po rozwiązaniu umowy wyłoniliśmy nowych wykonawców i budowy znów ożyły. Z obwodnicy Częstochowy kierowcy już korzystają, trwają prace wykończeniowe i niedawno podpisaliśmy umowę na dokończenie wiaduktu nad linią kolejową w okolicy węzła Częstochowa Północ. Trwają prace przy budowie trzech odcinków S5 w okolicy Bydgoszczy, S3 na wysokości Polkowic, przedłużeniu S7 od węzła Lotnisko na południe od Warszawy czy też obwodnicy Wałcza.

W tym roku GDDKiA musiała dwukrotnie odstąpić od umów na realizację drogi ekspresowej S7. Na pierwszym z tych kontraktów, Lubień – Naprawa, podpisano już umowę na dokończenie estakady, a także otworzono oferty na dokończenie połączenia nowego odcinka z istniejącym, budowę MOP-ów oraz wykonanie pozostałych prac niezrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę. Na drugim odcinku, pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn, prowadzona jest inwentaryzacja placu budowy i przygotowywana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. Planujemy, że przetarg ogłosimy jeszcze w tym roku.

Przegląd naszych inwestycji

Jak wygląda realizacja odcinków dróg na terenie poszczególnych województw? Przeczytasz, klikając w poszczególne linki:

 

Jesteśmy największym i najskuteczniejszym inwestorem

Pomimo trwającej pandemii wirusa zwiększamy wydatki na budowę i utrzymanie dróg. We wrześniu przeznaczono na ten cel ponad 1,8 mld zł, a w październiku blisko 1,5 mld zł (ok. 48 proc. więcej niż w październiku 2019 r.). Od stycznia br. wydaliśmy ok. 11,23 mld zł, o ponad 50 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (wtedy było to ok. 7,46 mld zł). Tym samym systematycznie zasilamy branżę budowlaną, pomagając w zachowaniu stabilności sektora.

Skutecznie rozliczane jest również dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na koniec października 2020 r. było podpisanych 68 umów, na 92 projekty przewidziane do dofinansowania. Z 762 wniosków o płatność na łączną kwotę ok. 35,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych otrzymano już w ramach refundacji ponad 28,6 mld zł.

Źródło: GDDKiA