GDDKiA – program budowy 100 obwodnic – stan realizacji

Dla sześciu obwodnic trwają już przetargi na wyłonienie wykonawcy robót, dla kolejnych 26 szukamy wykonawców dokumentacji projektowej, a dla 68 obwodnic trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokumentację lub uzgodnienia Programu Inwestycji przez Ministra Infrastruktury. Oto zaawansowanie rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Rządowy Program budowy 100 obwodnic został zaplanowany na 10 lat. Jest odpowiedzią na zgłaszane nam przez mieszkańców i samorządowców potrzeby. Każda obwodnica to większy komfort życia mieszkańców miast i miasteczek, to także mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Dlatego konsekwentnie realizujemy ten Program, w myśl strategii zrównoważonego rozwoju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

–  Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przez tereny zabudowane wielu miejscowości przebiegają dziś drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane. I to właśnie dzięki realizacji inwestycji w ramach Programu budowy 100 obwodnic, ale również Programu Budowy Dróg Krajowych omijamy setki mniejszych i większych miejscowości, poprawiając komfort życia ich mieszkańców – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przygotowanie i przetargi GDDKiA 

Obecnie ogłoszone są 32 postępowania przetargowe. Sześć na realizację zadań o łącznej długości 41,3 km oraz 26 na dokumentację dla zadań o łącznej długości około 230 km. 68 zadań o łącznej długości ok. 580 km jest na etapie przygotowania, co oznacza, że trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na dokumentację lub uzgodnienia Programu Inwestycji przez Ministra Infrastruktury.

W opracowaniu jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla 22 zadań.

Dla pięciu zadań trwa opracowanie dokumentacji STEŚ. Są to obwodnice Kalisza w ciągu DK25, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15, Stargardu w ciągu DK20, Głogowa w ciągu DK12, oraz Kaczorowa w ciągu DK3.

GDDKiA – elektromobilności na polskich drogach coraz więcej

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Koncepcji Programowej dla czterech zadań. Są to obwodnice Sztabina i Suchowoli w ciągu DK8, Tarnowa w ciągu DK73, Szczecinka w ciągu DK20, zaś projekt budowlany jest opracowywany dla obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 i Dzwoli na DK74.

Z zadań będących w przygotowaniu opracowaną Koncepcję Programową ma obwodnica Gostynia w ciągu DK12, natomiast dokumentacja STEŚ jest gotowa dla obwodnic: Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 i Srocka na DK12 oraz trzech na DK73: Pilzna, Jasła oraz Brzostka z Kołaczycami.

W tym roku ogłosiliśmy przetargi na realizację sześciu zadań w ramach PB100 i są to przetargi na budowę obwodnicy Brzezia w ciągu DK25, Smolajn w ciągu DK51 (obie w systemie tradycyjnym) oraz w systemie „Projektuj i Buduj” obwodnice Wąchocka w ciągu DK42, Lipska w ciągu DK79, Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 oraz Gryfina w ciągu DK31.

Do końca roku planujemy ogłosić jeszcze przetargi na realizację siedmiu obwodnic o łącznej długości 68 km i szacunkowej wartości ok. 1,7 mld zł. Przetargi obejmą obwodnice Sztabina i Suchowoli w ciągu DK8, Gostynia w ciągu DK12, Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15, Szczecinka w ciągu DK20, Żodynia w ciągu DK32 oraz Pułtuska w ciągu DK61.

Cel

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Na jakim etapie jest realizacja Programu budowy 100 obwodnic w poszczególnych województwach:

Źródło: GDDKiA