GDDKiA – stan realizacji planu przetargów na 2020 rok

Licznik odmierzający długość dróg w przetargach, jaki zamieszczamy na naszej stronie, ciągle się zmienia. To m.in. za sprawą ogłaszania kolejnych przetargów na duże inwestycje drogowe, zarówno autostradowe, ekspresowe jak i w ciągach obwodnic miast. Do końca 2020 roku wartości na liczniku jeszcze znacząco wzrosną. 

Od stycznia 2020 r. ogłoszone zostały przetargi na 29 odcinków nowych dróg o łącznej długości 375 km i wartości ok. 11,5 mld zł. Z tego 23 zadania z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 333,7 km i wartości ok. 10,5 mld zł oraz sześć zadań na realizację obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 41,3 km i wartości ok. 1 mld zł.

GDDKiA

Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki. Realizujemy nasze plany przetargowe i do końca roku ogłosimy kolejne postępowania – powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

– Procesy inwestycyjne toczą się w całej Polsce i trwająca epidemia ich nie wyhamowała. Polskie budownictwo infrastrukturalne generuje w sumie ok. 1,5 mln miejsc pracy i rząd jest zdeterminowany, aby je utrzymać. Kolejne przetargi i kolejne podpisane umowy są wyrazami tej determinacji – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

GDDKiA – program budowy 100 obwodnic – stan realizacji

Wczoraj do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowano już kolejne, drugie ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym autostrady A2 na wschód od Warszawy.

Do 31 grudnia 2020 roku planowane jest ogłoszenie jeszcze przetargów na zadania o łącznej długości 204 km. Z PBDK będą to zadania o łącznej długości 136 km i wartości ok. 8,7 mld zł oraz z Programu budowy 100 obwodnic zadania o łącznej długości 68 km i wartości ok. 1,7 mld zł. 

Wykaz zadań do ogłoszenia, do końca 2020 roku: 

 • A2 m. Malinowiec (km 580+190) – w. Łukowisko,
 • A2 m. Swory (km 610+722) – w. Biała Podlaska,
 • S6 obwodnica Koszalina i Sianowa (km 6+400 do km 14+300),
 • S6 koniec obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki,
 • S6 w. Bobrowniki – w. Skórowo,
 • S6 w. Skórowo – w. Leśnice,
 • S12 obwodnica Chełma,
 • S17 w. Drewnica – w. Ząbki,
 • S19 w. Iskrzynia – w. Miejsce Piastowe,
 • S19 w. Miejsce Piastowe – w. Dukla,
 • S74/DK9 obwodnica Opatowa,
 • obwodnica Pułtuska w ciągu DK61,
 • obwodnica Suchowoli w ciągu DK8,
 • obwodnica Sztabina w ciągu DK8,
 • obwodnica Gostynia w ciągu DK12,
 • obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15,
 • obwodnica Żodynia w ciągu DK32,
 • obwodnica Szczecinka w ciągu DK20.

Prace w toku  GDDKiA 

Obecnie w toku mamy postępowania przetargowe na 31 odcinków, z czego dwa były ogłoszone w 2019, a pozostałe w bieżącym roku. W przypadku A2 Groszki – Gręzów po odwołaniu na wykluczenie firmy Stecol Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie czynności polegającej na wykluczeniu odwołującego z postępowania i nakazała powtórzyć czynność badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego (czyli firmy Stecol).

GDDKiA wystąpiła do wykonawcy o przekazanie niezbędnych dokumentów, które potwierdzą jego gotowość do realizacji zadania i będą gwarancją rzetelnego wykonania kontraktu. Na dokumenty i wyjaśnienia oczekuje do 13 listopada br. Podobne orzeczenie KIO wydała w sprawie drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Oświęcim po odwołaniu na wykluczenie firmy i odrzucenie oferty China State Construction Engineering Corporation Ltd. W tym przypadku zdecydowano się na złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Katowicach.

W postępowaniach przetargowych na A2 Siedlce Zachód – MalinowiecS6 II jezdnia obwodnicy SłupskaS6 Leśnice – Bożepole WielkieS6 Chwaszczyno – Żukowo, S6 Żukowo – Gdańsk Południe (te dwa odcinki stanowią Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej)S19 Boćki – MalewiceS19 Malewice – Chlebczyn oraz obwodnicę Gryfina w ciągu DK31 nie upłynął jeszcze termin składania ofert.

W postępowaniach na  A18 między węzłami Iłowa oraz Golnice (zadanie 4 i zadanie 3), S1 Kosztowy II – OświęcimS7 Miechów – SzczepanowiceS7 Lubień – Naprawa (dokończenie prac)S19 Kuźnica – Sokółka PółnocS19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok ZachódS19 Białystok Zachód – KsiężynoS19 Ploski – HaćkiS19 Haćki – Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66 do istniejącej DK19S19 Bielsk Podlaski Zachód – BoćkiS19 Lubartów Północ – Lublin RudnikDK13 obwodnica Warzymic i Przecławia (kontynuacja robót), oraz obwodnice Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, Lipska w ciągu DK79, Brzezia w ciągu DK25, Wąchocka w ciągu DK42 i Smolajn w ciągu DK51 trwa obecnie badanie ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty jest tzw. łącznik brzeski w ciągu DK75 oraz dwa odcinki S19, które są już w trakcie kontroli Prezesa UZP: Księżyno – Białystok Południe (z odcinkiem do DK65) oraz Białystok Południe – Ploski.

Zakontraktowane i czekające na podpis  

Od początku roku podpisano 27 umów na zadania o łącznej długości 368,6 km i wartości blisko 16 mld zł.  Do 31 grudnia 2020 roku zaplanowano podpisanie jeszcze siedem umów na zadania o łącznej długości 94,3 km i wartości blisko 3,2 mld zł (będą to m.in. odcinek autostrady A2, odcinek S1, S7 oraz cztery odcinki S19).

Źródło: GDDKiA