GDDKiA – udostępniono kierowcom S5 Szubin – Żnin

GDDKiA udostępniła do użytku około 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Szubin Północ do węzła Żnin Północ. To kolejny odcinek S5, który przybliża nas do ukończenia szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego między Bydgoszczą a Poznaniem.

Dwie jezdnie i tymczasowa organizacja ruchu GDDKiA

Kierowcy mogą poruszać się w obiema jezdniami, na zasadzie czasowej organizacji ruchu, z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, co związane jest z dalszymi pracami wykończeniowymi w obrębie tzw. „kaczego dołka”. Według zapewnień wykonawcy robót, firmy Intercor, ten kilometrowy fragment ma zostać ukończony i udostępniony kierowcom w ciągu następnego miesiąca, co zapewni lepsze połączenie z powstającym, kolejnym odcinkiem Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ.

Co w ramach budowy?

Wybudowana została droga ekspresowa w układzie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2×3), dostosowana do przenoszenia ciężaru 11,5 tony na oś. Budowa drogi ekspresowej S5 Szubin Północ – Żnin Północ przewidywała wykonanie prawie 40 różnych typów zadań w tym budowę m.in. dróg dojazdowych i serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki, przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, osłon przeciwolśnieniowych, barier ochronnych oraz ogrodzenia trasy głównej. Wzdłuż drogi ekspresowej powstał system osłony meteorologicznej, zbudowano kanał technologiczny i kanalizację teletechniczną dla systemu zarządzania ruchem. Przebudowano również cieki wodne oraz rowy i urządzenia melioracyjne.

GDDKiA – maszyna drążąca TBM już na budowie tunelu w Świnoujściu

Koszt inwestycji wyniósł prawie 352 mln zł. Realizacja tego odcinka oraz dwóch sąsiednich, Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ oraz Żnin Północ – Mieleszyn, objęta jest dofinansowaniem z Unii Europejskiej o wartości ponad 716,3 mln zł.

GDDKiA

S5 w woj. kujawsko-pomorskim coraz bliżej

Przypominamy, że w przypadku trzech odcinków (Nowe Marzy – Świecie Południe, Świecie Południe – Bydgoszcz Północ, Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ) z najniższym stopniem zaawansowania prac byliśmy zmuszeni odstąpić od umów z nierzetelnym wykonawcą i ogłosić nowe przetargi. Procedurę wyboru nowych wykonawców zakończyliśmy wiosną 2020 roku.

Na odcinku Nowe Marzy – Świecie Południe, nowy wykonawca prowadzi prace w terenie. W ubiegłym tygodniu nastąpiła kolejna zmiana organizacji ruchu, co pozwoliło wykonawcy rozpocząć kolejny etap prac.

Na kolejnym odcinku, Świecie Południe – Bydgoszcz Północ, również wznowiono roboty po poprzednim wykonawcy. Podobnie sytuacja wygląda na odcinku Bydgoszcz

Błonie – Szubin PółnocGDDKiA

Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje udostępnić kierowcom odcinek Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie, na którym prace są wykonane już w prawie 80 proc. Umożliwi to większe niż dotychczas wykorzystanie odcinka Bydgoszcz Północ – Bydgoszcz Opławiec.

Poza otwartym dzisiaj odcinkiem, kierowcy od 23 grudnia 2019 roku korzystają z odcinka od węzła Żnin Północ do granicy woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (Mieleszyn). Udostępniliśmy kierowcom, również na zasadzie czasowej organizacji ruchu, odcinek pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ i Bydgoszcz Opławiec. Obecnie trwają prace wykończeniowe, a prędkość jest ograniczona do 80 km/h. Po otwarciu wszystkich odcinków S5 do ruchu, ekspresowa “piątka” w woj. kujawsko-pomorskim będzie miał 128 km długości.

Wykonano już pierwszy krok do połączenia Ostródy z Wrocławiem ekspresową S5

W ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy wyniki Studium Korytarzowego, które zostało opracowane dla nowego odcinka drogi ekspresowej S5 od Ostródy do Nowych Marz.

Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn – Ełk) a S5 (Nowe Marzy – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław). Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz nowe połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem.

Źródło: GDDKiA