GDDKiA – kolejny krok w kierunku uruchomienia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym

Poznaliśmy wykonawców zainteresowanych zaprojektowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem inteligentnych systemów transportowych Regionalnych Projektów Wdrożeniowych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T etap 1 w Gdańsku, Olsztynie i Katowicach. Rozpoczynamy analizę ofert.

Oferty w przetargu podzielonym na dwie części 

Część pierwsza dotyczy dróg S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Centrum Zarządzania Ruchem Dworek (k.Gdańska). GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach Części 1 kwotę 193 276 731,42 zł.

Oferty dotyczące tej części złożyło trzech wykonawców:

  • Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. – 175 729 912,20 zł,
  • Konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz T4B Sp. z o.o. – 199 430 012,00 zł,
  • Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. – 178 979 864,00 zł.

Część druga to drogi A1, A4, S1 i DK1 na terenie woj. śląskiego oraz Centrum Zarządzania Ruchem Zabrze-Kończyce. Na realizację tej części zamówienia GDDKiA zamierza przeznaczyć kwotę 193 276 731,42 zł.

Oferty dotyczące Części 2 złożyło czterech wykonawców:

  • Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. – 272 802 267,08 zł,
  • Konsorcjum firm: GRAMAR Sp. z o.o oraz PHU Larix Sp. z o.o. – 286 731 777,00 zł,
  • Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp.z o.o., Aldesa Construcciones S.A., Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. – 289 522 381,00 zł,
  • Konsorcjum firm: WASKO S.A. oraz Tauron Nowe Technologie S.A. – 449 366 230,00 zł.

Zadania wykonawców 

Główne zadania wykonawców to zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), np. modułów sterowania prędkością i pasami ruchu czy modułów informowania podróżujących o utrudnieniach wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem (CZR) w m. Dworek (k. Gdańska) oraz Kończyce (k. Zabrza).

GDDKiA – Coraz więcej elektromobilności na drogach krajowych

Podobnie jak w przypadku Centralnego Projektu Wdrożeniowego, wykonawcy wykonają testy dla modułów będących przedmiotem zamówienia, a następnie będą świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu w ramach projektu KSZRD Etap 1. Regionalne Projekty Wdrożeniowe zostaną zintegrowane z Systemem Centralnym, stworzonym w ramach Centralnego Projektu Wdrożeniowego, na realizację którego umowa została podpisana 5 maja 2020 r.

1 września podpisana została umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.

Z kolei w maju 2020 r. podpisano umowę na serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, czyli Centralny Projekt Wdrożeniowy. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostradach i dróg ekspresowych w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.

Dofinansowanie UE 

Projekt jest finansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z funduszu unijnego CEF – Łącząc Europę.

GDDKiA

Źródło: GDDKiA