GDDKiA – Coraz więcej elektromobilności na drogach krajowych

GDDKiA udostępniła kierowcom dwa punkty ładowania samochodów elektrycznych na Miejscu Obsługi Podróżnych Wierzbnik w ciągu autostrady A4. Do końca 2020 roku otwarte zostaną kolejne stacje na MOP-ach w ciągu A4 i drogi ekspresowej S8. Do końca 2020 roku ogłoszone zostaną również przetargi dla kolejnych 38 lokalizacji w ciągu autostrad i dróg ekspresowych, które będą zrealizowane w najbliższych latach.

Co jeszcze w 2020 roku? Kolejne otwarcia i przetargi

Jeszcze we wrześniu otwarte zostaną kolejne stacje ładowania przy drodze ekspresowej S8 na MOP-ach Jonas Południe i Jonas Północ. W IV kwartale będą to kolejne trzy lokalizacje, tym razem jedna na S8 (MOP Guzew Północ) oraz dwie na autostradzie A4 na MOP Proboszczowice i Jankowice Wielkie.

Do końca 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargów dla blisko 40 lokalizacji, w tym na przy autostradach A1 (MOP Knurów Wsch., Knurów Zach., Skoszewy Wsch., Skoszewy Zach.), A2 (MOP Kozanki, Zaborów, Sobótka, Cichmiana, Ciosny Płn., Ciosny Płd.) oraz A4 (MOP Czerna Płn., Czerna Płd., Podłęże, Zakrzów, Mokrzyska, Bagno, Jawornik, Jastrząbka, Bratkowice, Dąbry, Młyniska, Budy, Kaszyce, Zamiechów, Prószków, Krajków Płn.).

GDDKiA – kierowcy korzystają już z pierwszych kilometrów nowej jezdni przyszłej A1

Z kolei wśród dróg ekspresowych będą to lokalizację wzdłuż S3 (MOP Kunowo Wsch., Kunowo Zach., Marwice Wsch., Marwice Zach.), S7 (MOP Występa Zach., Lutek, Grabin Wsch., Grabin Zach., Majdany Wielkie) oraz S8 (MOP Ostrożne, Syców Płn., Syców Płd.).

Postępowania przetargowe już ogłoszone. Kolejne dwa lata to nowe stacje ładowania

Słowem wstępu przypominamy, że umowa na dzierżawę MOP podpisywana jest na okres 10 lat. Termin na uruchomienie punktów ładowania to 12 miesięcy od przekazania nieruchomości. Moc stacji zależy od dzierżawcy, jednak GDDKiA stawia wymagania minimalne, tj. 22 oraz 50 KW. Od dzierżawców wymagamy, aby punkty ładowania pojazdów elektrycznych były ogólnodostępne, tj. wyposażone w złącza ogólnie używane na terenie UE przez użytkowników pojazdów elektrycznych. Utrzymujemy zasadę ABAB, czyli dzierżawcy mogą składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi.

Do tej pory przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dzierżawę fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, zlokalizowanych na obiektach MOP kat. I.

Pierwszy przetarg obejmował MOP-y zlokalizowane przy S8 i A4 (umowy były podpisane jeszcze w 2019 roku), natomiast drugi przetarg dotyczył MOP-ów przy autostradach A1, A2 oraz A4 (lokalizacje, które nie znalazły dzierżawcy w pierwszym przetargu).

Stacje ujęte w pierwszym przetargu (umowy podpisane w 2019 roku) zostaną otwarte jeszcze w tym roku oraz w I półroczu 2021 r. Stacje z drugiego przetargu, na których realizację umowy podpisano w tym roku, zostaną otwarte dla kierowców w II półroczu 2021 r.

Szczegółowy wykaz podpisanych umów prezentujemy w tabelach poniżej:

Przetarg I (S8 i A4) – umowy podpisane jeszcze w 2019 r.

LPLOKALIZACJAnr drogiPODMIOT, Z KTÓRY WYGRAŁ PRZETARG
1.MOP Guzew PółnocS8Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.
2.MOP ChojnyS8Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
3.MOP Jonas PółnocS8Konsorcjum: Magenta Grupa Tauron Sp. z o.o. oraz Tauron Dystrybucja Serwis S.A
4.MOP Dąbrowa Wlk.S8Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
5.MOP Jonas PołudnieS8Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.
6.MOP Jankowice Wlk.A4Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
7.MOP ProboszczowiceA4Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
8.MOP Krajków PołudnieA4Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
9.MOP WierzbnikA4Konsorcjum: Magenta Grupa Tauron Sp. z o.o. oraz Tauron Dystrybucja Serwis S.A
10.MOP PrzysieczA4Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.

 

Przetarg II (A1, A2, A4) – umowy podpisane w 2020 r.

LPLOKALIZACJAnr drogiPODMIOT, Z KTÓRY WYGRAŁ PRZETARG
1.MOP Kałęczynek Wschód oraz Kałęczynek ZachódA1Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.
2.MOP Ludwinowo Północ oraz Ludwinowo PołudnieA1Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
3.MOP Strzelce Północ oraz Strzelce PołudnieA1Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.
4.MOP Głowno Wschód oraz Głowno ZachódA1Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
5.MOP Dobieszowice Wschód oraz Dobieszowice ZachódA1Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
6.MOP Mogiły oraz BolimówA2Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.
7.MOP Kozanki oraz ZaborówA2Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
8.MOP Kuny oraz LeoniaA2Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.
9.MOP ChechłoA4Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o., GreenWay Infrastrukture s.r.o.

Źródło: GDDKiA