GDDKiA – po kilkunastu latach eksploatacji wymieniamy nawierzchnię A4

Autostrada A4, łącząca zachodnią i wschodnią granicę Polski oraz uprzemysłowione obszary kraju, jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Nie wszyscy jednak pamiętają, że odcinek od granicy z Niemcami do Bytomia to pozostałość po trasie zbudowanej przed i w trakcie drugiej wojny światowej, który dopiero na przełomie XX i XXI został gruntownie przebudowany.

Po niemal dwudziestu latach eksploatacji rozpoczął się remont nawierzchni. Odcinki na terenie Dolnego Śląska mają już nową nawierzchnię, a w 2022 roku zakończymy prace na ostatnim 12-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle (MOP Wysoka) do granicy woj. śląskiego.

GDDKiA – opłaty za autostrady w Polsce i w Europie

Prace prowadzono na krótkich odcinkach, by jak najbardziej złagodzić utrudnienia związane z remontem nawierzchni przy utrzymaniu ciągłości ruchu na autostradzie. Przypomnijmy, że obecnie prowadzone są prace związane ze zmianą organizacji ruchu na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Wyremontowana zostanie północna jezdnia, a prace ruszą w najbliższą sobotę i potrwają do listopada br. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic, przy czym jadący do Wrocławia będą mieli przez cały czas do dyspozycji dwa pasy ruchu. Jadący w kierunku Katowic, w zależności od etapu remontu, będą mieli jeden lub dwa pasy ruchu. Do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

Remont będzie prowadzony w dwóch etapach:

– ETAP 1 odc. od km 256,7 do km 264 – przekrój „2+1” na odcinku od km 256,7 do km 260,3 (odcinek 1 po dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Katowic), a następnie poprowadzenie ruchu w przekroju „2+2” po jezdni południowej na odcinku od km 260,3 do km 264 (odcinek 2 po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia).

– ETAP 2 odc. od km 264 do km 269,5 – przekrój „2+2” na wysokości MOP Góra Św. Anny oraz na odcinku od Góry Św. Anny w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle – po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia. Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

W roku 2021 planowany jest remont jezdni południowej o długości 21 km pomiędzy węzłem Kędzierzyn-Koźle, a granicą woj. śląskiego wraz  węzeł Kędzierzyn-Koźle i węzłem Strzelce Opolskie. Natomiast w roku 2022 planuje się remont odcinka 12 km na jezdni północnej od węzła Kędzierzyn-Koźle (MOP Wysoka) do granicy woj. śląskiego.

A4 na odcinku dolnośląskim i opolskim w pigułce

Historia autostrady A4 zaczyna się latach 30-tych XX wieku. Wtedy powstało łącznie 103 km ówczesnej trasy, która łączyła Berlin z Bytomiem. W powojennych latach na autostradzie A4 nie było zbyt wielu użytkowników. Dopiero produkcja rodzimych samochodów osobowych przyczyniła się do tego, że A4 została włączona do komunikacyjnej architektury drogowej.

W tej chwili autostrada A4 jest częścią trasy międzynarodowej E-40, leżącej w III transeuropejskim korytarzu transportowym i przebiega od portu Calais we Francji do wschodnich krańców Kazachstanu.

W Polsce rozpoczyna swój bieg w Jędrzychowicach k. Zgorzelca, gdzie łączy się z niemiecką autostradą z kierunku Drezna, a kończy na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość A4 wynosi ok. 672 km i przebiega przez pięć województw. Na Dolnym Śląsku liczy niecałe 194 km, natomiast w województwie opolskim ok. 90 km.

Prace projektowe dotyczące opolskiego odcinka autostrady A4 rozpoczęte zostały w roku 1974 i były kontynuowane do roku 1980. Z uwagi na kryzys, w 1980 roku prace zostały przerwane. W latach 1986-1994 podjęte były ponownie prace projektowe i częściowo roboty m.in. na odcinku od Przylesia do Gogolina. Wybudowano lub wyremontowano cztery mosty w rejonie Nysy Kłodzkiej, wybudowano odcinek jezdni od Przylesia do Prądów i uruchomiono ruch na odcinku Przylesie – Prądy (częściowo na dwóch jezdniach). W latach 1995-1996 udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej (w ramach środków przedakcesyjnych ) fundusze PHARE, ISPA i pożyczkę EBI na budowę autostrady A4 na odcinku od Wrocławia do Gliwic. Powołane zostało w Opolu Biuro Budowy Autostrady Wrocław – Gliwice jako samodzielna jednostka. Prace budowlane trwały od roku 1997 do roku 2005, kiedy to oddany został do użytkowania odcinek A4 (Kleszczów – Sośnica).

Kalendarium budowy i przebudowy obecnej A4

– w latach 1936 – 1939 wybudowany został łączenie ponad 100 km odcinek ówczesnej klasy autostrady Reichsautobahn, który łączył Berlin z Bytomiem

–  w latach 1994 -1996 wybudowano 2 km odcinek trasy od Jędrzychowic koło Zgorzelca) do węzła z DK4

– w latach 1994 -1996 wyremontowano fragment A4 od Krzyżowej do Krzywej o długości ok. 10 km, jako fragment modernizowanego odcinka A18 Golnice – Krzywa

– w latach 2000-2001 oddano do użytku odcinek nowoczesnej autostrady o długości 125 km od Bielan Wrocławskich do Nogowczyc w województwie opolskim,

– w latach 2004-2006 etapowo remontowano autostradę o długości ok. 92 km na odcinku od Krzywej do Bielan Wrocławskich

– w latach 2006 – 2009 wybudowany został od nowa odcinek autostrady od Jędrzychowic k. Zgorzelca do Krzyżowej o długości ok. 51 km

– w latach 2014 – 2019 remontowano nawierzchnię na obu jezdniach A4 na odcinku od Bielan Wrocławskie do węzła Brzeg (dawniej Przylesie) o długości ok. 40 km.

Etapy remontów A4 od 2013 roku

Konieczność przeprowadzenia remontów wynikała z faktu powstania uszkodzeń na eksploatowanej przez prawie 20 lat nawierzchni o bardzo dużym natężeniu ruchu. Na nawierzchni pojawiły się spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe, wymagające coraz częstszych interwencji. Główne cele, które dotyczyły napraw wiązały się z poprawą warunków jazdy, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom autostrady i wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego.

2013 r.

– remont jezdni południowej autostrady A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód, a Opole Południe wraz z węzłami Opole Zachód i Południe o długości 11 km.

2014 r.

– remont jezdni północnej i południowej A4 na odcinku pomiędzy węzłami Opole Zachód i Opole Południe, przeprowadzony w dwóch etapach o łącznej długości 32 km.

remont 13-kilometrowego odcinka autostrady A4 na jezdni południowej (kierunek Opole), od węzła Bielany Wrocławskie do okolic węzła Krajków (z wyłączeniem kilometrowego odcinka jezdni przy Punkcie Poboru Opłat w Karwianach).

2015 r.

– remont prawie 27-kilometrowego odcinka jezdni południowej autostrady A4 pomiędzy węzłem Wrocław Wschód, a węzłem Brzeg.

– remont jezdni południowej autostrady o długości ok. 30 km, który obejmował odcinek od granicy z województwem dolnośląskim do węzła Opole Zachód wraz z węzłem Brzeg.

2016 r.

– wymiana nawierzchni na około 19-kilometrowum odcinku jezdni północnej A4, który odbywał się pomiędzy węzłem Brzezimierz, a węzłem Brzeg (granica z woj. opolskim).

– remont jezdni północnej A4 obejmował odcinek od granicy z województwem dolnośląskim do węzła Opole Zachód o długości 28 km.

2017 r.

– remont jezdni południowej A4 pomiędzy węzłami Opole Południa, a Krapkowice wraz z węzłem Krapkowice o długości ponad 16 km.

– remont ponad 16-kilomterowego odcinka jezdni północnej A4 pomiędzy PPO Karwiany, a węzłem Brzezimierz.

2018 r.

– remont jezdni północnej A4 pomiędzy węzłami Opole  Południe, a Krapkowice o długości prawie 14,5 km. Remont zrealizowało konsorcjum firm: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. – Lider, STRABAG sp. z o.o. – partner. Wartość zrealizowanych prac wynosiła prawie 25 mln zł brutto.

– remont dwóch odcinków A4 – pierwszy to jezdnia północna autostrady pomiędzy PPO Karwiany, a węzłem Bielany Wrocławskie (długość około 2 km), drugi to jezdnia północna autostrady w rejonie węzła Wrocław Wschód (długość około 2 km). Zakres remontu obejmował także wyremontowanie fragmentów dróg krajowych nr 5 i 35, które łączą się z autostradą na węźle Bielany Wrocławskie. Wyremontowano również jezdnie manewrowe, drogi dojazdowe i ścieżki na MOP Krajków Południe.

2019 r.

– remont jezdni południowej pomiędzy węzłami Krapkowice, a Kędzierzyn Koźle, o długości ponad 7 km.

– remont obu jezdni autostrady A4 w rejonie Punktu Poboru Opłat (PPO) Karwiany  (długość ponad 1 km) oraz jezdni manewrowych i miejsc postojowych (lokalnie) na parkingu przy PPO oraz drogi dojazdowej.

2020 r.

– remont jezdni północnej A4 pomiędzy węzłami Krapkowice, a Kędzierzyn Koźle, o długości prawie 13 km. Remont realizuje ADAC-LEWAR sp. z o.o. za kwotę ponad 25 mln zł brutto.

W roku 2021 planowany jest remont jezdni południowej o długości 21 km pomiędzy węzłem Kędzierzyn-Koźle, a granicą woj. śląskiego wraz  węzeł Kędzierzyn-Koźle i węzłem Strzelce Opolskie.  Natomiast w roku 2022 planuje się remont odcinka 12 km na jezdni północnej od węzła Kędzierzyn-Koźle (MOP Wysoka) do granicy woj. śląskiego.

GDDKiA

Źródło: GDDKiA