GDDKiA – zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 Południowej Obwodnicy

Znika wykop, w którym kryje się tunelowy odcinek przyszłej drogi ekspresowej S2. Zasypywane są kolejne segmenty stropu, przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowego fragmentu jezdni ul. Płaskowickiej, Stryjeńskich i Braci Wagów. Trwają prace przy przywróceniu ruchu na ul. Rosoła. To czego nie widać, to prace w tunelu.

Przypomnijmy, że wykonawca przekopał się już przez całą długość tunelu, a ziemia z jego środka została wywieziona. W płycie stropowej do zabetonowania pozostały tylko niewielkie otwory technologiczne (6 z 11), które wykorzystywano do wydobywania ziemi spod stropu, a obecnie dostarczane są materiały do budowy płyty dennej. Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. 1/2 długości tunelu, została wykonana (zabetonowana) w 55 proc., a w kolejnych 20 proc. zazbrojona. Trwają prace związane ze zbrojeniem pozostałej części. Wykonano też cały strop pośredni w najgłębszej części tunelu, na długości ok. 600 metrów. Całkowita długość tunelu to 2,3 km.

Na bieżąco wykonywane są roboty związane z budową wypełnień ścian żelbetowych, przejść awaryjnych, stropów łukowych, zabudowy chodnikowej wewnętrznej, stropu pośredniego w środkowej nawie technologicznej (wykonano ok. 40 proc.) i nisz alarmowych, odwodnienia tunelu itp. Rozpoczęto również układanie warstw konstrukcji nawierzchni od strony zachodniej tunelu. W nawie północnej tunelu wykonywana jest stabilizacja podłoża oraz warstwa odsączająca.

GDDKiA – S17. Dwiema jezdniami od Kołbieli do węzła Lubelska, ale z ograniczeniem prędkości

Tunel stanowi połowę z 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Ursynów. Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Sukcesywnie zasypywane są kolejne segmenty nad tunelem. Prowadzone są roboty odtworzeniowe (humusowanie terenu pod zieleniec przy nowo wybudowanych parkingach pomiędzy ul. Pileckiego, ul. Stryjeńskich, humusowanie i roboty brukarskie w ciągu ul. Płaskowickiej na wysokości  ronda ul. Pileckiego). Na ul. Rosoła na obszarze wyłączonym z ruchu – wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Realizowana jest wymiana gruntu pod drogę dojazdową.

Trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich po wchodzących w skład węzła zespolonego Warszawa Ursynów (wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego, umocnienie stożków przyczółków i skarp nasypów). Na estakadach łączących skarpę ursynowską z nasypem obwodnicy wykonywane są zasypki, skarpowanie nasypów, stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym i wykonywanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Na dwóch obiektach węzła po zachodniej stronie tunelu ułożono warstwę asfaltu lanego. Dzisiaj warstwa ta wykonywana będzie na jednym z obiektów po wschodniej stronie tunelu.  Przy zachodnim portalu tunelu powstają również budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa, a przy portalu wschodnim – stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa.

Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku to blisko 80 proc.

Węzeł Puławska

Trwają prace związane z połączeniem istniejącej S2 z nowo budowanym odcinkiem. Z końcem czerwca wprowadzony został pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska. Zamknięta została tylko północna część obecnie funkcjonującej zawrotki w ciągu S2. Pisaliśmy o tym tutaj. Od strony południowej wykonawca prowadzi prace związane z rozbiórką starej konstrukcji drogi. Przedłużany jest mur oporowy, wykonywana jest kanalizacja deszczowa, odwodnienie drogi i przebudowa teletechniki.

GDDKiA gotowa do podpisania aneksu

Finalizowane są sprawy formalne związane z ustaleniem treści aneksu do umowy dotyczącego terminu zakończenia inwestycji. GDDKiA jest gotowa do podpisania aneksu. Oczekujemy na przekazanie przez Astaldi zgody na zawarcie aneksu wydanej przez sąd włoski w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Źródło: GDDKiA