GDDKiA – S17. Dwiema jezdniami od Kołbieli do węzła Lubelska, ale z ograniczeniem prędkości

Od dziś kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (ok. 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km). Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła o kolejne 24 km. Jedyne miejsce, gdzie jeszcze przez jakiś czas będzie zwężenie do jednej jezdni, to ok. 400 metrowy odcinek w Ostrowiku.

Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

  • Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie na ok. 8,7 km odcinku obwodnicy Kołbieli (poza krótkim zwężeniem w Ostrowiku) i od Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km)
  • Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo w Kołbieli w ciągu S17
  • Prace budowlane nadal trwają. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h

Likwidacja ronda w Kołbieli

Wraz z puszczeniem ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17 i uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.

GDDKiA

– Sukcesywnie oddajemy do ruchu kolejne odcinki nowych, bezpiecznych i komfortowych tras. Obwodnica Kołbieli oznacza dla kierowców koniec zatorów drogowych, które regularnie tworzyły się na trasie z Lublina do Warszawy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ograniczenie prędkości do 80 km/h

Nadal trwać będą prace poza ciągiem głównym. Będą one związane m.in. z budową MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, do momentu zakończenia całej inwestycji, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę!

– Oddawana  dziś do użytku trasa ułatwi podróże nie tylko mieszkańcom Warszawy i Lubelszczyzny. Już niedługo, dzięki budowanej trasie via Carpatia, czyli drodze ekspresowej S19, także mieszkańcy Podkarpacia zyskają bezpieczne i komfortowe połączenie Rzeszowa z Lublinem i dalej z Warszawą – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

24 km drogi, pięć węzłów

Wartość dwóch kontraktów (węzeł Lubelska – obwodnica Kołbieli oraz obwodnica Kołbieli) to w sumie ok. 596 mln zł, a całkowity koszt (włączając m.in. prace projektowe, archeologiczne, wykup gruntów, czy nadzór budowlany) to ok. 1,2 mld zł.

GDDKiA – zaplanuj wyjazd na wakacje drogami krajowymi 

Obecnie inwestycja jest zaawansowana w zakresie robót na poziomie ok. 82 proc. Powstały m.in. ok. 24 km dwujezdniowej drogi oraz pięć węzłów (Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów, Kołbiel). Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy trzech odcinków realizacyjnych między węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Garwolina (ok. 37 km) i wynosi 618 mln zł.

– Cieszę się, ze dziś otwieramy kolejny odcinek ważnej drogi ekspresowej, która jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej i łączy Polskę z Ukrainą. Komisja Europejska wydała już 3 decyzje w sprawie dofinansowania trasy S17, na odcinku między Warszawą a Lublinem na kwotę 495 milionów euro. Unijne wsparcie budowy S17 jest kolejnym przykładem konsekwentnej, wspólnotowej polityki transportowej. Oprócz podniesienia wygody podróży projekt ten przyczyni się też do zwiększenia spójności terytorialnej w tej części Polski i poprawi połączenia z sąsiednimi krajami – Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

S17 coraz dłuższa

W ubiegłym roku udostępniono do użytku pięć odcinków S17 od końca obwodnicy Kołbieli (jadąc od strony Warszawy) do węzła Kurów Zachód o łącznej długości ok. 70 km. Tym samym kierowcy mieli do dyspozycji ok. 155 km dwujezdniowej trasy do Piask. Jeszcze w grudniu przełożony został ruch na jedną jezdnię powstającej drogi S17 od Kołbieli do Warszawy. W maju wykonawca udostępnił wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 50 w Kołbieli nad jezdnią trasy S17, co znacznie usprawniło ruch w tym miejscu. Od początku lipca kierowcy korzystają również z nowej jezdni w okolicach węzła Góraszka.

Finał prac wykończeniowych na dwóch odcinkach między węzłem Lubelska a końcem obwodnicy Kołbieli planowany jest na IV kwartał 2020 roku.

Źródło: GDDKiA