GDDKiA – jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazw węzłom drogowym

Planowane odcinki dróg szybkiego ruchu i zlokalizowane na nich węzły nazywane są od leżących w pobliżu miejscowości i miast. Zasada ta przyjęta została wiele lat temu, gdy dopiero powstawał zamysł budowy sieci takich dróg w naszym kraju. Głównym celem było ułatwienie lokalizacji na mapie projektowanego odcinka autostrady lub drogi ekspresowej.

  • Węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne.
  • W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się oznaczanie węzłów nazwami miejsc geograficznych istotnych z punktu widzenia historycznego lub kulturowego.
  • Nazwy węzłów drogowych powinny składać się z jednego słowa. W przypadku miast lub miejsc geograficznych z dwuczłonową nazwą, dopuszcza się stosowanie dłuższych nazw węzłów. Rozszerzone nazwy stosuje się również w przypadku zlokalizowania w pobliżu danego miasta większej liczby węzłów.
  • Nadawanie nazw węzłom reguluje zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych.

Intuicyjne i jednoznaczne

Wraz z przybywaniem kolejnych kilometrów dróg szybkiego ruchu w Polsce, GDDKiA opracowała zasady nadawania nazw węzłom drogowym, tak by były jak najbardziej jednoznaczne dla podróżujących. Reguluje je zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Wraz z opracowaniem projektu oznakowania eksperymentalnego, które po raz pierwszy pojawiło się w 2013 roku na autostradzie A1 pomiędzy Toruniem i Kowalem, wprowadzono również numerację węzłów.

Największe miasta, kluczowe miejsca

Węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne, w szczególności tych, których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys. Miejscowościami tymi są miasta z listy aktualnych miast wojewódzkich oraz miasta z listy miast wojewódzkich z lat 1975-1998. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się oznaczanie węzłów drogowych nazwami miejsc geograficznych istotnych z punktu widzenia historycznego lub kulturowego.

GDDKiA – ekrany akustyczne przy drogach – co mówią przepisy

Nazwy węzłów drogowych powinny być jednoczłonowe (składające się z jednego słowa) i różne w porównaniu z innymi nazwami węzłów. Jednakże w przypadku miast lub miejsc geograficznych z dwuczłonową nazwą dopuszcza się stosowanie dłuższych nazw węzłów. W przypadku zlokalizowania w pobliżu danego miasta od dwóch do czterech węzłów drogowych, stosuje się (oprócz nazwy miasta) określenie położenia geograficznego części miasta, do której prowadzi droga wychodząca z tego węzła. Jeśli na odcinku wokół miasta mamy co najmniej pięć węzłów drogowych, dopuszcza się stosowanie nazw węzłów składających się z nazwy miasta i nazwy dzielnicy lub nazwy charakterystycznej części miasta lub nazwy charakterystycznego obiektu tego miasta.

GDDKiA – porozumienie dla transgranicznego odcinka szlaku Via Carpatia

W efekcie na drodze ekspresowej S3 mamy węzły Zielona Góra Południe, Zielona Góra Północ, na autostradzie A1 węzły Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia i Częstochowa Południe.

Sukcesywnie wprowadzamy zmiany

Zmiany w nazewnictwie węzłów wprowadzamy sukcesywnie wraz z budową i oddawaniem kolejnych odcinków dróg szybkiego ruchu. Budując nie tak dawno autostradę A1, ogłaszaliśmy przetarg na odcinek Rząsawa – Blachownia, na którym w trakcie realizacji pojawiły się docelowe tablice z nazwą Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia.

Pod Bydgoszczą w miejsce nazw wywodzących się od okolicznych wsi Aleksandrowo, Tryszczyn, Pawłówek, Lisi Ogon pojawiły się dwuczłonowe nazwy Bydgoszcz Północ, Bydgoszcz Opławiec, Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Miedzyń. Na autostradzie A2 w okolicy Warszawy, na przecięciu z DK92, planowano węzeł Konik, który miał mieć docelową nazwę Warszawa Wschód. Ustawiono jednak tablice z nazwą Halinów od siedziby gminy, przez teren której przebiega ten odcinek A2. Z kolei węzeł Warszawa Wschód znalazł się na przecięciu obwodnicy stolicy z DK92 w Zakręcie. Analogicznie jak węzeł Warszawa Zachód położony na przecięciu obwodnicy z DK92.

Planowany węzeł Przyczółkowa, na skrzyżowaniu Południowej Obwodnicy Warszawy S2 z ulicą Przyczółkową, ostatecznie nosi nazwę Warszawa Wilanów, a węzły Ursynów Wschód i Zachód to Warszawa Ursynów. Z kolei węzły Rembertów, Wólka Węglowa i Chomiczówka zyskają dwuczłonową nazwę z Warszawą na początku.

Uporządkowano kwestię nazw węzłów na budowanej drodze ekspresowej S14. Dotychczasowy węzeł Łódź Teofilów został przemianowany na Aleksandrów Łódzki. Łączy bowiem bezpośrednio drogę ekspresową S14 z tym właśnie miastem. Z kolei planowany wcześniej węzeł Aleksandrów Łódzki (u zbiegu S14 i DK71 – ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu), będzie nosił nazwę Zgierz Zachód. Na autostradzie A2, w miejsce węzła Swoboda i Cicibór pojawią się Siedlce Zachód i Biała Podlaska. Na S19 na południe od Rzeszowa, w miejsce roboczej nazwy Iskrzynia pojawi się nazwa docelowa Krosno.

Z kolei realizując drogę ekspresową S61 budujemy węzeł na skrzyżowaniu z S8 w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej, dokładnie pomiędzy dotychczasowymi węzłami Ostrów Mazowiecka Północ i Podborze. W dokumentacji roboczej nowy węzeł nosił nazwę Podborze, ale docelowo będzie oznakowany jako Ostrów Mazowiecka Północ. Dotychczasowy węzeł o tej nazwie został już rozebrany, a funkcjonujący obecnie węzeł Podborze po zakończeniu budowy przestanie pełnić obecną funkcję.

Symbol węzła i numeracja

Na tablicach informujących o nazwach węzłów umieszczony jest graficzny symbol węzła oraz, w ramach oznakowania eksperymentalnego na części dróg, jego kolejny numer. Wyjątkiem będą dwa miasta z pełną obwodnicą (ringiem) – Kraków i Warszawa. Na części znaków wyniesionych w ramach oznakowania eksperymentalnego z nazwą węzłów mogą pojawić się docelowo numery z dużą literą R na początku. Przypomnijmy, że nazwy węzłów są tylko nazwą skrzyżowania, a do określania i wyboru kierunku jazdy służy oznakowanie kierunkowe.

Źródło: GDDKiA