AUTO1.com – sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 50 proc. w 2022 roku

Rynek pojazdów elektrycznych (BEV, PHEV i HEV) nadal rośnie. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA)1, pojazdy elektryczne osiągnęły udział w rynku na poziomie 44% nowo wyprodukowanych pojazdów w Europie w 2022 r. w porównaniu do 38% w 2021 r.

,,Trendy, które dotyczą rynku nowych samochodów, zawsze przekładają się na rynek samochodów używanych: dzisiejsze samochody nowe są samochodami używanymi jutra. Jako największa europejska platforma sprzedaży hurtowej samochodów używanych w Europie, widzimy, że ogólne trendy rynkowe są naturalnie odzwierciedlane na naszej platformie”, mówi Piotr Baranowicz, Vice President na Europę Środkową i Wschodnią w Grupie AUTO1.

,,Obserwujemy, że pojazdy elektryczne pojawiają się obecnie w dużych ilościach na rynku samochodów używanych. Dzięki AUTO1.com dealerzy uzyskują dostęp do europejskiego rynku samochodów używanych B2B i mogą uczestniczyć w transformacji branży motoryzacyjnej. Dealerzy w całej Europie mogą zawsze polegać na naszym zróżnicowanym asortymencie, w tym na rosnącym udziale samochodów używanych z napędem elektrycznym.” – dodaje Piotr Baranowicz.

Charakterystyka zasobów pojazdów elektrycznych na AUTO1.com

W 2022 roku trzy marki pojazdów elektrycznych, którymi najczęściej handlowano na AUTO1.com, pozostały bez zmian drugi rok z rzędu: Toyota, Tesla i Volkswagen. W pierwszej trójce obyło się bez rewolucji, podczas gdy w pierwszej dziesiątce marek pojazdów elektrycznych AUTO1.com nastąpiły spore przetasowania. Mercedes Benz wykonał imponujący skok z 7. pozycji w 2021 r. na 4. miejsce w 2022 r. Renault w 2022 r. wszedł do pierwszej dziesiątki i zajął 9. miejsce, w wyniku czego Kia spadła na miejsce 20. Co więcej, istnieje coraz większa różnorodność producentów na rynku pojazdów elektrycznych, ale nowicjusze nie są jeszcze odzwierciedleni w pierwszej dziesiątce AUTO1.com.


W 2022 r. 70% wszystkich pojazdów typu BEV, HEV i PHEV, którymi handlowano na AUTO1.com miało od roku do pięciu lat. Około 30% wszystkich pojazdów elektrycznych w obrocie miało przebieg poniżej 10 000 km. To wyraźnie pokazuje, że używana flota EV nadal składa się z młodszych aut.

Auto Świat Katalog >>Samochody Używane 2023<< już w sprzedaży

Ceny jednej trzeciej pojazdów elektrycznych, którymi handlowano na AUTO1.com w roku ubiegłym wynosiły między 20 000 a 35 000 euro, podczas gdy w 2021 roku tylko jedna piąta sprzedawanych samochodów była w tym przedziale cenowym. Tylko 15% wszystkich pojazdów elektrycznych będących przedmiotem obrotu na platformie w 2022 r. miało cenę poniżej 10 000 EUR. Wyniki te pokazują, że pojazdy elektryczne na AUTO1.com były w wyższych kategoriach cenowych w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.

Zapotrzebowanie zmienia się w zależności od kraju

AUTO1.com aktywnie kupuje i sprzedaje samochody w ponad 30 krajach Europy. Transgraniczny handel pojazdami elektrycznymi na AUTO1.com wyniósł prawie 80% w 2022 r., głównie ze względu na różnice w podaży, popycie i poziomach cen na różnych rynkach. W 2022 roku AUTO1.com odnotował najwyższy popyt na samochody elektryczne i hybrydowe w Holandii, Finlandii i Danii, podobnie jak w 2021 roku, tuż za nim uplasowały się Francja (wzrost o 96% rok do roku) i Niemcy (wzrost o 103 % rok do roku). Portugalia odnotowała największy roczny wzrost popytu na pojazdy elektryczne w 2022 r., który wyniósł 124%.

AUTO1.com – funkcja negocjacji online pozwoli dealerom sfinalizować więcej transakcji

Poziomy popytu na rynkach korelują z dostępnością punktów ładowania w różnych krajach. Według interaktywnej mapy ACEA2 prawie 42% wszystkich punktów ładowania pojazdów elektrycznych skoncentrowanych jest w dwóch krajach europejskich: Holandii i Niemczech. Ponadto różne programy dotacji dla pojazdów elektrycznych dają konsumentom dodatkowy impuls. Dataforce, firma zajmująca się badaniem rynku, zbadała dotacje w całej Europie, a wyniki pokazują, że Holandia zapewnia najwyższy poziom wsparcia, jako następne na liście plasują się Francja oraz Niemcy3.

Około 30% partnerów AUTO1.com sprzedało co najmniej jeden pojazd elektryczny w 2022 roku

W styczniu i lutym 2023 r. AUTO1.com przeprowadziło ankietę online wśród swoich ponad 15 000 partnerów na temat pojazdów elektrycznych, którymi handlowali w 2022 r. i ich oczekiwań na 2023 r. Najważniejsze spostrzeżenia z badania to:

• Około 30% uczestników badania handlowało co najmniej jednym EV w 2022 r. (34% w 2021 r.), a prawie 10% handlowało co najmniej 20 EV (7% w 2021 r.).
• Ponad 40% ankietowanych spodziewa się obrotu co najmniej jednego EV
w 2023 r. (w porównaniu do 43% w 2021 r.), a ponad 10% uczestników ankiety spodziewa się handlu co najmniej 20 EV w 2023 r. To nieco niższe oczekiwania niż rok wcześniej, ponieważ w 2022 roku deklarowało taką chęć 12% ankietowanych
• 70% grup dealerskich i dealerów autoryzowanych handlowało co najmniej jednym pojazdem elektrycznym w 2022 r., w porównaniu z zaledwie 25% niezależnych dealerów. Liczba pierwszych, handlujących co najmniej jednym EV w 2022 r. była taka sama jak w 2021 r., ale liczba tych drugich była wyższa w 2021 r. i wyniosła 31%.

„Wydaje się, że istnieją bariery wejścia dla dealerów w zakresie handlu pojazdami elektrycznymi, ponieważ jest to nowy i innowacyjny rynek, ale gdy dealerzy mają doświadczenie w handlu pojazdami elektrycznymi, z powodzeniem kontynuują go” – dodaje Piotr Baranowicz.

Źródło: Auto1.com