GDDKiA – 68 kilometrów ringu warszawskiego dostępne dla kierowców

Od 22 grudnia 2022 r. kierowcy korzystają z ciągu głównego S17 Warszawa Wschód – Lubelska. To 2,5 km trasy wchodzącej wraz z odcinkami dróg ekspresowych S2 i S8 w skład Warszawskiego Węzła Drogowego (WWD). Do jego ukończenia brakuje jeszcze niespełna 14 km Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW).

W 2008 roku rozpoczęto budowę pierwszego odcinka wchodzącego w skład ekspresowego ringu warszawskiego. Chodzi o 10,4 km od węzła Konotopa do węzła Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. W ciągu tzw. Trasy Toruńskiej powstały pierwsze w Polsce ekrany półtunelowe. Zostały one również zastosowane na sąsiednim odcinku S8 Powązkowska – Modlińska, czyli tzw. Trasie Armii Krajowej, oddanej do ruchu w 2015 r.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o 2 km od w. Marki do w. Drewnica. Odcinek ten stanowi część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. Rok później oddaliśmy do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska – Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód.

Wschodnia Obwodnica Warszawy

Wschodnią część Warszawskiego Węzła Drogowego stanowi ok. 16 km S17 Drewnica – Ząbki – Warszawa Wschód – Lubelska. Od 22 grudnia 2022 r. kierowcy korzystają z 2,5 km trasy głównej od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód. Pozostałe niecałe 14 km jest na etapie postępowania w sądzie.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinkach S17 Drewnica – Ząbki (18 lutego 2021 r.) oraz Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt) (15 lutego 2021 r.). Ponadto umorzone zostały postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

Auto Świat Katalog NOWOŚCI 2023 z kalendarzem już w sprzedaży

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone, m.in. przez GDDKiA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. WSA w Warszawie (wyrok z 24 sierpnia 2021 r. dla S17 Ząbki – Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla S17 Drewnica – Ząbki) uchylił decyzję GDOŚ. Z wyroku sądu wynika obowiązek merytorycznego rozpatrzenia przez GDOŚ otrzymanych odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Od wyroków WSA w sprawie obu odcinków WOW wpłynęły skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych na wyrok WSA zostanie wskazany przez NSA w I kwartale 2023 r.

Auto Świat – ostatnie w historii wydanie w sprzedaży

Podjęcie dalszych działań związanych z realizacją WOW będzie możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowań, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed sądami administracyjnymi.

Ukończenie WWD, wraz z prowadzącymi do niego wszystkimi odcinkami dróg ekspresowych, usprawni ruch tranzytowy i lokalny pomiędzy dzielnicami stolicy.

Pozostały do realizacji odcinek S17 Drewnica – Ząbki – Warszawa Wschód będzie dwujezdniową drogą ekspresową, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach. Wyposażoną w urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wjazd na nią z dróg lokalnych będzie się odbywał bezkolizyjnie, poprzez węzły drogowe.

Tunel w ciągu S2 POW skończył rok

Minęła pierwsza rocznica otwarcia tunelu w ciągu S2 POW. Przez ten czas przejechało nim ok. 23 mln pojazdów. Nie doszło do awarii ani nie było poważnych zdarzeń drogowych.

Nad bezpieczeństwem użytkowników, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu czuwają dyspozytorzy Centrum Zarządzania Tunelem. To oni nadzorują sytuację w tunelu. Monitorują poprawność pracy urządzeń składających się na system bezpieczeństwa, reagują na alarmy zgłaszane przez system (m.in. zagrożenia pożarowe, zatrzymanie pojazdów, pojawienie się pieszych lub rowerzystów). Współpracują z Państwową Strażą Pożarną i Policją w zakresie zwalczania zagrożeń. Reagują odpowiednio na każdą sytuację w tunelu, w razie potrzeby powiadamiają odpowiednie służby, a następnie sprawdzają postęp działań w danym przypadku i przygotowują sprawozdanie.

Źródło: GDDKiA