GDDKiA – wydrążony został pierwszy tunel na S1

Przebicie tunelu to ważny krok w realizacji inwestycji i przybliża nas do jej ukończenia. S1 to droga istotna nie tylko dla województwa śląskiego. Ma również kluczowe znaczenie dla prowadzenia międzynarodowej komunikacji i wymiany gospodarczej ze Słowacją i państwami Europy Południowej.

W dniu 22 listopada 2022 r. przebity został dwukomorowy tunel na drodze ekspresowej S1 Przybędza – Milówka, wydrążony we wschodnim stoku wzniesienia Glinne w masywie Baraniej Góry. Ma długość 830 m, a wysokość skrajni pionowej to 4,7 m. Każda z naw będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy, opaski awaryjne o łącznej szerokości 1,2 m oraz obustronne chodniki ewakuacyjne o szerokości 1 m. Do przebicia pierwszej nawy, w której pobiegnie jezdnia z południa w kierunku Żywca, doszło 28 października br. Dziś przebiliśmy drugą nawę, a tym samym cały tunel.

Teraz wykonawca skupi się na dokończeniu drążenia drugiego – również dwunawowego tunelu. Będzie miał długość ok. 1000 m, a umiejscowiony jest w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania – Białożyński Groń. Drążony jest z obydwu stron. W nawie noszącej robocze oznaczenie TD2.1, w której będzie poprowadzona jezdnia w kierunku Zwardonia, do połączenia postało wydrążenie jeszcze 470 m. W sąsiedniej nawie (TD2.2) na jezdni w kierunku Żywca brakuje jeszcze 550 m. Obydwa tunele powstają w technologii NATM – Nowej Austriackiej Metody Górniczej.

GDDKiA – dla przejazdu transportu TBM drogowcy obniżą o 36 cm jezdnię w Rzeszowie

Nie tylko tunele

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej obejmuje również wykonanie estakady nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona w Węgierskiej Górce o długości ok. 940 m, siedem obiektów inżynierskich, mostów drogowych i pozostałych estakad oraz rozbudowę istniejących węzłów Przybędza i Milówka. Droga ta będzie posiadała dwa przekroje. Jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na odcinku tunelowym oraz między tunelami, o łącznej długości 4,8 km, będzie przekrój dwujezdniowy dwupasowy.

GDDKiA – nowy tunel na Zakopiance otwarty

Przekroczono półmetek prac

Zaawansowanie rzeczowe całości inwestycji to prawie 52 proc. Zaawansowanie robót przy budowie obiektów mostowych wynosi 60 proc, a przy realizacji zakresu drogowego 55 proc. Do tej pory wykonano już 1,323 mln m3 wykopów i 224 tys. m3 nasypów, m.in. w rejonie węzłów Przybędza i Milówka oraz w śladzie drogi głównej pomiędzy węzłami i tunelami.

S1 Przybędza – Milówka

Budowa tego odcinka S1 trwa od końca 2019 r., a jej zakończenie planowane jest w III kwartale 2024 r. Inwestycje realizuje konsorcjum firm Mirbud, Kobylarnia oraz Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż. Wartość kontraktu to 1 378 952 702,84 zł. Zadanie to przewidziano do współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Mamy podpisane umowy na budowę 40 km S1

Trwa wykonywanie dokumentacji dla odcinków od Mysłowic do Oświęcimia, które realizowane są w systemie Projektuj i buduj. Umowę dla odcinka pomiędzy węzłami Kosztowy II i Bieruń popisaliśmy 4 lipca 2022 r., a odcinka od Bierunia do Oświęcimia (wraz z obwodnicą Bierunia) 30 listopada 2021 r.

27 km S1 w budowie

W połowie września przekazaliśmy wykonawcy plac budowy odcinka pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami, a na początku października pomiędzy Dankowicami a Bielskiem-Białą.

Całą drogą ekspresową S1 od Mysłowic do granicy państwa w Zwardoniu powinniśmy pojechać w 2025 r.

Oświęcim – Dankowice

Wykonawcą odcinka S1 Oświęcim – Dankowice, o długości 15,2 km, jest konsorcjum firm PORR i Mota-Engil Central Europe. Wartość umowy to 989,7 mln zł. W ramach inwestycji wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową (po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas w każdym kierunku) oraz trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze. Powstaną także drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia. Na ukończenie prac na tym odcinku przewidziano w umowie 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Dankowice – Bielsko-Biała

12-kilometrowy odcinek S1 odcinek pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok k. Bielska-Białej realizuje konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia. Wartość kontraktu to ponad 586,7 mln zł. Wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową (po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas w każdym kierunku) oraz dwa węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok. Zadanie obejmuje budowę dróg towarzyszących drodze ekspresowej oraz obsługujących tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Na ukończenie prac na tym odcinku przewidziano w umowie 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Mysłowice – Bielsko-Biała

Budowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

  • S1 Mysłowice – Bieruń: prowadzone są prace projektowe,
  • S1 Bieruń – Oświęcim (wraz z obwodnicą Bierunia): prowadzone są prace projektowe,
  • S1 Oświęcim – Dankowice: w budowie,
  • S1 Dankowice – Bielsko-Biała: w budowie.

Źródło: GDDKiA