GDDKiA – obwodnica Brzezia oddana do ruchu

Z nowej trasy korzystają już pojazdy jadące drogą krajową nr 25. Techniczne przełożenie ruchu ułatwi kontynuowanie prac budowlanych przy inwestycji, która jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Na budowaną obwodnicę Brzezia w ciągu DK25 o długości ok. 4,5 km został przełożony ruch pojazdów, który odbywa się według tymczasowej organizacji ruchu. To pozwala na kontynuowanie prac przy inwestycji m.in. na starych połączeniach drogi krajowej, które muszą zostać odcięte oraz ścieżce rowerowej. Ponadto przełożenie ruchu pozwoli wykonać remont metodą nakładki bitumicznej na drodze krajowej w Brzeziu. Zakończenia inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na przełom listopada i grudnia br.

W ramach inwestycji przebudowane zostały również 4 km DK25 po obu stronach obwodnicy (od granicy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego do dawnego drogowego odcinka lotniskowego).

GDDKiA – jak powstawała Zakopianka

Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum firm Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal (partner). Koszt prac wynosi ok. 32 mln zł.

GDDKiA – obwodnica Wałbrzycha przekazana do eksploatacji

O inwestycji

Obwodnica pozwala ominąć miejscowość Brzezie od południowego zachodu, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Dotychczasowa DK25 prowadząca przez Brzezie jest bardzo wąska, co uniemożliwiało przebudowanie drogi o odpowiednich parametrach bez wyburzeń wielu budynków.

Dzięki nowej trasie zostały zlikwidowane dwa duże łuki zlokalizowane na dojazdach do miejscowości. Wzdłuż całej 8,5-kilometrowej trasy budowana jest ścieżka rowerowa. Dzięki temu realizacja obwodnicy przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa kierowców i pieszych, płynności ruchu i w rezultacie komfortu podróżowania.

Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

  • Brzezia w ciągu DK25 o długości 4,5 km (dodatkowo przebudowujemy 4 km DK25), kończone są prace budowlane,
  • Człuchowa w ciągu DK22 i DK25 – przygotowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R),
  • Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 – trwają prace nad STEŚ-R,
  • Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 – przygotowywana jest Koncepcja programową,
  • Sztumu w ciągu DK55 – trwają pracę nad dokumentacją: Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz projektu budowlanego.

Źródło: GDDKiA