GDDKiA – zmienia się organizacja ruchu na węzłach Lubelska i Opacz

Po analizie ruchu na węźle Lubelska w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz na węźle Opacz w ciągu drogi ekspresowej S2 wprowadzone zostaną rozwiązania, które poprawią przepustowość na najbardziej obciążonych kierunkach ruchu. Pierwsze zmiany już wkrótce.

W najbliższy czwartek, 27 października 2022 roku, na łącznicy węzła prowadzącej z S17 od strony Lublina na S2 POW do Warszawy udostępnione zostaną dwa pasy ruchu. To pierwsza ze zmian, a wprowadzenie drugiej związane będzie z oddaniem do ruchu odcinka S17 Lubelska – Warszawa Wschód (Zakręt). Wówczas udostępnione zostaną dwa pasy ruchu również na łącznicy z S2 POW od strony Warszawy w kierunku Lublina (S17), co będzie związane z czasowym zamknięciem łącznicy z A2 od strony Terespola na S17 w kierunku Lublina. Dla pojazdów jadących w tym kierunku będzie obowiązywał objazd przez węzeł Warszawa Wschód (Zakręt). Takie rozwiązanie umożliwi bezpieczne poprowadzenie dwóch pasów na łącznicy z S2 w kierunku Lublina.

GDDKiA – raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2021 roku

Powyższe zmiany wprowadzone zostaną w ramach czasowej organizacji ruchu, a jeszcze w listopadzie ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie docelowego projektu stałej organizacji ruchu. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie opracowanie analiz i prognoz ruchu, a także budowa przewiązki, która umożliwi przywrócenie ruchu na łącznicy relacji A2 Terespol – S17 Lublin. Powstanie ona pomiędzy jezdnią zbiorczo rozprowadzającą a jezdnią główną S17 w kierunku Lublina, na wysokości łącznicy zjazdowej z S2 na S17.

S2 i węzeł Opacz

Na początku listopada zawężony zostanie prawy pas drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła Opacz na jezdni w kierunku Wrocławia. To rozwiązanie poprawi płynność ruchu dla pojazdów włączających się do ruchu z S2 z węzła Konotopa.

Przygotowywany jest obecnie Program Inwestycji, który zakłada poprawę płynności ruchu na najbardziej obciążonych kierunkach ruchu na węźle Opacz. W planie mamy dokonanie zmian w kluczowych miejscach tego węzła:

  • w ciągu S8 jadąc od strony Wrocławia na S2 do węzłów Konotopa oraz Warszawa Lotnisko,
  • możliwość wjazdu z jezdni zbiorczo-rozprowadzającej przejmującej ruch z węzła Warszawa Lotnisko w kierunku Wrocławia,
  • na połączeniu łącznic prowadzących ruch z S8 od strony Wrocławia oraz od centrum w kierunku węzła Konotopa.

Szczegóły co do planowanych zmian w organizacji ruchu podane zostaną po zatwierdzeniu, a tym samym uzyskaniu finansowania dla tego zadania.

S17 Lubelska – Warszawa Wschód (Zakręt)

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe. Trwają odbiory. Po uzyskaniu przez laboratorium GDDKiA pozytywnych wyników badań w zakresie m.in. równości i współczynnika tarcia ułożonej nawierzchni betonowej, będziemy mogli oddać do ruchu etapowo ciąg główny S17. Na początek kierowcy będą korzystać z trasy głównej S17 oraz ronda na DK92. Udostępnienie do ruchu trasy głównej nie oznacza zakończenia wszystkich robót. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wykonawca będzie jeszcze prowadził pozostałe do realizacji prace.

W drugim i ostatnim etapie udostępniony zostanie docelowy przekrój drogi ekspresowej i zawrotkę na końcu S17 (będzie można na końcu zrealizowanego odcinka S17 zjechać łącznicą w kierunku Warszawy). Liczymy, że stanie się to jesienią 2022 roku.

Źródło: GDDKiA