GDDKiA – koniec remontu autostrady A4 w woj. opolskim

Od wtorku, 27 września 2022 roku, rozpocznie się przywracanie stałej organizacji ruchu na opolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny i granicą z woj. śląskim. Kierowcy wjadą na jezdnię północną w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłem Krapkowice i granicą województw.

Kilka dni potrwa usuwanie barier na sąsiedniej jezdni i przywrócenie pełnego jej przekroju. Tym samym zakończy się ostatni etap remontu całej A4 w woj. opolskim, jaki prowadziliśmy sukcesywnie od 2013 r. Prace prowadzono przy utrzymaniu ruchu na autostradzie.

Remont na obu jezdniach

Całe zadanie przewidywało remont jezdni południowej (w kierunku Katowic) na odcinku o długości ok. 18 km oraz jezdni północnej (w kierunku Wrocławia) na odcinku o długości ok. 12 km. Prace obejmowały także wymianę nawierzchni na dwóch węzłach drogowych – Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres robót zadanie było realizowane od III kw. 2021 r. do III kw. 2022 r.

W ubiegłym roku prace skupiły się na dwóch etapach – zarówno na jezdni południowej (w kierunku Katowic), jak i północnej (w kierunku Wrocławia). Łącznie odnowiono nawierzchnię na około 13 km wraz z remontem na węźle Kędzierzyn-Koźle.

GDDKiA – cała nawierzchnia betonowa na autostradzie A1 ułożona

W tym roku prace były realizowane w trzech etapach. Początkowo na jezdni południowej (w kierunku Katowic) – najpierw na 2,5-kilometrowym odcinku w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Góra św. Anny, a następnie na obu jezdniach 7-kilometrowego odcinka od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy woj. opolskiego i śląskiego wraz z węzłem Strzelce Opolskie.

Zakres prowadzonych prac

Remont autostrady A4 przewidywał wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej, a w niektórych miejscach również wymianę podbudowy. Na przejazdach awaryjnych zamontowane zostały bariery linowe, a na nowej nawierzchni położono oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Remont obejmował także wymianę barier betonowych, remont systemu odwodnienia drogi oraz prace na czternastu obiektach mostowych.

Poprawiamy bezpieczeństwo i komfort jazdy na A4

Od 2013 r. wyremontowano całość opolskiego odcinka autostrady A4 (około 170 km w podziale na jezdnię północną i południową). Konieczność przeprowadzania sukcesywnych remontów to standardowa procedura po kilkunastu latach eksploatacji. Na nawierzchni pojawiły się spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe wymagające coraz częstszych interwencji. Remont to przede wszystkim poprawa warunków jazdy i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom autostrady.

GDDKiA – więcej tablic STOP Zły kierunek

Kalendarium

2013 r. – jezdnia południowa pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe wraz z węzłami Opole Zachód i Opole Południe o długości 11 km

2014 r. – jezdnia północna i południowa pomiędzy węzłami Opole Zachód i Opole Południe o długości 32 km (remont przeprowadzony w dwóch etapach)

2015 r. – jezdnia południowa od granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego do węzła Opole Zachód wraz z węzłem Brzeg o długości ok. 30 km

2016 r. – jezdnia północna od granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego do węzła Opole Zachód o długości 28 km

2017 r. – jezdnia południowa pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice wraz z węzłem Krapkowice o długości ponad 16 km

2018 r. – jezdnia północna pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice o długości prawie 14,5 km

2019 r. – jezdnia południowa pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle o długości ponad 7 km

2020 r. – jezdnia północna pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle o długości prawie 13 km

2021 r. – jezdnia południowa o długości ponad 8 km oraz jezdnia północna o długości ponad 5 km pomiędzy węzłem Krapkowice i Kędzierzyn – Koźle wraz z węzłem Kędzierzyn – Koźle

2022 r. – jezdnia południowa w okolicach MOP-u Góra św. Anny oraz 7-kilometrowy odcinek od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy woj. opolskiego i śląskiego na jezdni południowej i północnej wraz z węzłem Strzelce Opolskie

Źródło: GDDKiA