Autostrada A2 – drożej za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 9 września 2022 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Stawki wzrosną, w zależności od kategorii pojazdu, o niespełna 5 proc.

Zmiana cen podyktowana jest mocnym, dwucyfrowym wzrostem inflacji oraz bardzo silnym wzrostem cen materiałów budowlanych, przekładającym się na wzrost kosztów utrzymania i realizacji planowych inwestycji. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.

Obowiązująca od 9 września br, od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:
•    26 PLN – Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach)
•    39 PLN – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami)
•    60 PLN – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami)
•    91 PLN – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami)
•    260 PLN – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)

Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, bowiem opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług, w przeciwieństwie do publicznych autostrad na których takiego podatku się nie pobiera.

Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km.

Koncesyjny odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin jest w całości utrzymywany przez Autostradę Wielkopolską i w żadnym stopniu nie jest dotowany ze skarbu Państwa. Zmiana cen związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania autostrady oraz realizowanych inwestycji wynikających z bardzo szybkiego wzrostu inflacji, w tym rekordowych poziomów cen materiałów budowlanych, cen producenckich oraz stawek roboczogodzin podwykonawców.

GDDKiA – A2 na wschód od stolicy będzie dłuższa

Według szacunku GUS w sierpniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,1 proc. rok do roku, co stanowi najwyższy wynik od 25 lat. Ceny materiałów budowlanych wciąż nieprzerwanie rosną. Porównując lipiec tego roku do lipca ubiegłego roku mamy wzrost aż o 29 proc.. Ceny w transporcie rosną także w tempie dwucyfrowym – w lipcu ich wzrost rok do roku wyniósł 27,7 proc. Dodatkowo wskaźnik cen producenckich nieprzerwanie rośnie we wszystkich sekcjach przemysłu. Inflacja producencka, a więc tempo wzrostu cen, z którymi muszą się mierzyć krajowe firmy, w lipcu wyniosła blisko 25 proc. rok do roku.

GDDKiA – rynek inwestycji drogowych w Polsce

Średni dobowy ruch pojazdów na odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy, a na autostradowej obwodnicy Poznania 85 tysięcy, w niektórych dniach zbliżając się do 100 tysięcy aut na dobę. Duży udział w ruchu mają samochody ciężarowe, co mocno przekłada się na zużycie nawierzchni i konieczność remontów. Niemałe znaczenie w eksploatacji autostrady ma także zwiększony strumień pojazdów włączających się do ruchu z tras ekspresowych S5 i S11. Mimo rosnącej inflacji i kosztów remontu oraz utrzymania autostrady, Spółka terminowo wywiązuje się z zaplanowanych inwestycji i realizuje projekty modernizacyjne zgodnie z przyjętym wieloletnim planem utrzymania i umową koncesyjną.

W tym roku Autostrada Wielkopolska rozpoczęła duży remont nawierzchni na odcinku między Nowy Tomyślem a Poznaniem. Wyremontowano już nawierzchnię na węźle w Nowym Tomyślu oraz ponad 26 km jezdni głównej. Trwa remont nawierzchni na węźle w Buku oraz dalszych odcinkach autostrady. Realizacja tej inwestycji będzie oznaczała kolejny raz w trakcie trwania koncesji gruntowną wymianę nawierzchni na całym odcinku od Nowego Tomyśla do Konina. Dodatkowo planowany jest remont obiektów inżynierskich (mosty i wiadukty autostradowe) oraz budowa nowej bazy utrzymania we Wrześni. Spółka zakończyła w tym roku realizację generalnych remontów i modernizacji budynków toalet na MOP. Rozbudowywana jest też sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych na autostradzie oraz przygotowywane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i zwiększające bezpieczeństwo kierowców. Trwają także prace planistyczne i przygotowania do dalszej rozbudowy obwodnicy Poznania o 3 pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód. Inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską służą zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury drogowej i nie obciążają budżetu państwa ani kieszeni podatników.

Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA to międzynarodowe spółki koncesyjne odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 ze Świecka do Konina, o długości 255 km, która jest największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w tej części Europy. Przedsięwzięcia prowadzone przez obie koncesyjne spółki okazały się dużym sukcesem tj. projektami zrealizowanymi na czas i w ramach założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez dofinansowania ze strony Skarbu Państwa.

Źródło: Autostrada Wielkopolska