GDDKiA poleca – Izba Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie

Walec drogowy, słupy milowe, graniczniki, znaki drogowe, mapy – to eksponaty, będące świadectwem historii drogownictwa. Te, i wiele innych, można obejrzeć w Izbie Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie. Zwiedzanie jest nieodpłatne, a sezon urlopowy idealny na odwiedziny.

W zbiorach Izby mamy blisko 350 eksponatów. Są to różnego rodzaju pamiątki związane z drogownictwem, takie jak walec konny, zbiór kamieni milowych, drogowskazy kamienne i ramienne, znaki drogowe, urządzenia drogowe (pachołki, poręcze, słupki informacyjne), sprzęt drobny roboczy, dokumentacje, sprzęt laboratoryjny i drogowy, odznaczenia, a nawet mundur dróżnika.

Pasja zrodzona z okazji, Izba stworzona z pasji

Początek Izbie Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie dał słup milowy w formie obelisku. Znaleziony na poboczu remontowanej drogi i ocalony przed zniszczeniem w 1979 roku przez ówczesnego kierownika Obwodu Drogowego w Skwierzynie Stanisława Brzezińskiego. Pan Stanisław już wtedy – nie mając do końca świadomości, co znalazł – uznał obelisk za cenny. Szukając informacji o jego pochodzeniu, przeznaczeniu i historii (co nie było łatwe w czasach, kiedy nie było internetu) rozbudził w sobie pasję pozyskiwania i ratowania świadectw historii drogownictwa.

GDDKiA – kolejny odcinek Via Carpatia w realizacji

W niedługim czasie zgromadził tak wiele pamiątek, że w 1980 roku jego staraniem na terenie Obwodu Drogowego stworzono Izbę Pamięci Drogownictwa. Zbiory są prezentowane zainteresowanym do dziś. Można je oglądać zarówno jako ekspozycję zewnętrzną, jak i w pomieszczeniach Izby, znajdującej się w budynku Obwodu. Pan Stanisław, pomimo że jest już na emeryturze, wciąż opiekuje się Izbą i pozyskuje nowe eksponaty do zbiorów.


Ciekawostka

Słupy milowe były niezbędnym elementem wyposażenia drogi i były objęte ochroną prawną, dlatego szef policji wydał rozporządzenie, w którym czytamy: „kto uszkodzi znak milowy, płaci oprócz kosztów naprawy 1 talara”.


Izba otwarta dla zwiedzających

Zgromadzone w Izbie Pamięci eksponaty są dostępne dla zwiedzających we wtorki i środy od godziny 8 do 13 oraz w czwartki od godziny 8 do 11. Istnieje również możliwość umówienie się w innych godzinach, po wcześniejszym umówieniu się z opiekunem Izby, dostępnym pod numerem telefonu 601 965 478.

Izba mieści się w Skwierzynie na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA – ul. Gorzowska 17a.

Zapraszamy również do obserwowania profilu na Twitterze, gdzie będą zamieszczane cyklicznie filmy z prezentacją poszczególnych eksponatów.

Zabytki drogownictwa polskiego

Świadectwa historii w terenie

Oprócz eksponatów zgromadzonych w Izbie Pamięci, wiele zabytków można spotkać również przy drogach krajowych. To słupy milowe, półmilowe, graniczniki czy przepusty kamienne. Kierowcy wciąż jeżdżą po zabytkowej nawierzchni z kostki kamiennej na DK22 w Strzelcach Krajeńskich i korzystają z oddanego do ruchu na początku XX w. mostu kratownicowego nad Odrą w Krośnie Odrzańskim w ciągu DK29. Znajdują się one również pod opieką GDDKiA.

Źródło: GDDKiA