GDDKiA – do 30 września S2 w Warszawie bez ograniczeń czasowych dla ciężarówek

Zgodnie z zapowiedzią, od dziś do 30 września 2022 roku, znoszone są ograniczenia godzinowe w ruchu dla samochodów ciężarowych na drodze ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Pojazdy o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton, mogą się poruszać Południową Obwodnicą Warszawy przez 24 godziny na dobę.

Ruch będzie monitorowany a końcowa analiza będzie stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

„Nie” dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne tunelem

Przypominamy również, że przez tunel nie mogą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Decyzję podjęto w oparciu o wykonane specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu. Wpływ miała również dostępna infrastruktura i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych. Decyzja ta jest także zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – niezależnych jednostek w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych.

GDDKiA – trzy pasy ruchu na DK79 w Piasecznie udostępnione miesiąc przed terminem

Pod uwagę wzięto również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

GDDKiA – kolejny odcinek Via Carpatia w realizacji

Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czyli nadać obiektowi kategorię E. Nieuprawniony przejazd przez tunel pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne jest każdorazowo zgłaszany na Policję.

Źródło: GDDKiA