GDDKiA – rusza przygotowanie dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Podpisano umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej (DŚU) dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Połączą one drogę ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem z S7 na południe od Warszawy.

S50 na odcinku od S10 do DK92

Wykonawcą dokumentacji jest Transprojekt Warszawa. Umowa, o wartości ok. 8,5 mln zł, zostanie zrealizowana w ciągu 44 miesięcy od daty jej zawarcia. Oznacza to, że zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2026 r.

W ramach umowy biuro projektowe przygotuje dokumentację zawierającą wariantowy przebieg zachodniego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zlokalizowanego pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w rejonie Naruszewa a drogą krajową nr 92. Dodatkowo wykonawca przygotuje materiały i wniosek o wydanie DŚU. GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

S50/A50 na odcinku od DK92 do S7

Wykonawcą dokumentacji jest firma TRAKT. Umowa, o wartości ok. 12,5 mln zł, zostanie zrealizowana w ciągu 44 miesięcy od daty jej zawarcia. Oznacza to, że zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2026 r.

GDDKiA – rozwój infrastruktury dla paliw alternatywnych na drogach krajowych

W ramach umowy biuro projektowe przygotuje dokumentację zawierającą wariantowy przebieg odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zlokalizowanego pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą krajową nr 92 oraz drogą ekspresową S7 na południe od Warszawy. Dodatkowo wykonawca przygotuje materiały i wniosek o wydanie DŚU. GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Kalendarium

czerwiec 2018 r. – decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęto prace nad Studium korytarzowym OAW i S10 przygotowywanym przez pracowników GDDKiA

sierpień 2019 r. – Płock, pierwsza publiczna prezentacja wytypowanych korytarzy OAW i S10

styczeń 2021 r. – spotkania informacyjne z samorządami, w trakcie których przedstawiono wyniki SK

sierpień/wrzesień 2021 r. – uzgodnienie Programu inwestycji i przyznanie przez Ministra Infrastruktury finansów na proces przygotowawczy 22 grudnia 2021 r. – ogłoszenie przetargów

15 lutego 2022 r. – otwarcie ofert w obu przetargach

2 czerwca 2022 r. – wybór najkorzystniejszej oferty dla S50/A50 na odcinku od DK92 do S7

7 czerwca 2022 r. – wybór najkorzystniejszej oferty dla S50 na odcinku od S10 do DK92

6 lipca 2022 r. – podpisanie umów

Źródło: GDDKiA